لزوم تسریع تلاش‌ها برای اتحاد ملی

ناصرالدین ابراهیم دبیرکل حزب دمکرات کورد در سوریه و ستیره قاسم عضو شورای زنان شمال-شرق سوریه که در نشست کارگروه مرکز تحقیقات استراتژیک روژآوا شرکت کرده بودند، اعلام نمودند که لازم است تلاشها برای اتحاد ملی ادامه یافته  از فرصتهای موجود استفاده شود.

شرکت کنندگان نشست کارگروه اختلافات کوردی-کوردی، که در قامشلو در روژآوای کوردستان برگزار شده است، بیانیه‌ای را منتشر و خواهان حل مسائل و مشکلات میان گروه‌های کوردی از طریق دیالوگ شدند.

ناصرالدین ابراهیم دبیرکل حزب دمکرات کورد سوریه (پارتی) و ستیره قاسم عضو شورای زنان شمال-شرق سوریه که در نشست کارگروه مرکز تحقیقات استراتژیک روژآوا شرکت کرده اند در رابطه با این نشست گفتگو کردند.

ناصرالدین ابراهیم در این گفتگو ضمن اشاره به برگزاری این نشست اظهار داشت که به منظور یکصدایی کورد و دست‌یابی به اتحاد ملی باید قدم‌های سترگی برداشته شود و اخیرا نیز شاهد تلاش‌هایی برای دستیابی به اتحاد ملی در چارچوب سیستم دمکراتیک بوده‌ایم.

وی در ادمه افزود زمانیکه برخی از گروه‌ها بتوانند چشم بر برخی از منافع شخصی و حزبی بپوشند دست‌یابی به مسئله اتحاد ملی آسانتر می‌شود. گارگروهی که برای اتحاد ملی قدم بر می‌دارد، اقدامات ملموسی را انجام داده است. در این کارگروه بسیاری از روشنفکران، سیاستمداران و تاریخدانان، افرادی که به آزادی و برابری باور دارند در این نشست حضور یافتند.

ستیره قاسم نیز یکی از شرکت کنندگان در این نشست اعلام کرد که برگزاری و مدیریت این نشست در حد مطلوب بوده و چنین نشستی از این زاویه اهمیت دارد که فقط سیاستمداران در آن حضور پیدا نکردند بلکه افراد و شخصیتهای دیگر اجتماعی نیز در  ان حضور پیدا کرده و نظرات خود را مطرح کردند.

ستیره قاسم در این باره اظهار داشت که تمامی خاورمیانه با بحران روبرو بوده و وضعیتی که در نتیجه بهار عربی روی داد برای خلق کورد از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. از طرق فرصت ایجاد شده از بهار عربی، خلق کورد می‌تواند این فرایند را از طریق بین‌المللی به فرصت تبدیل کند. از طرف دیگر تمامی جهان در حال تغییرات گسترده‌ای است. بحران مسئله‌ای است که نه فقط خاورمیانه بلکه جهان نیز با ان روبرو است. نقشه راه جدیدی در عصر جدید برای خاورمیانه در حال طراحی است و ما خلق کورد نیز باید در رابطه با آینده خود در رابطه با این مسئله دقت داشته باشیم. دیالوگ کوردی کوردی و تلاش برای دست‌یابی به اتحاد ملی بدون هیچ دلیلی متوقف شده‌اند، برخی از گروهها و احزاب سیاسی در آن مشارکت نمی‌کنند. اما اتحادیه میهنی کورد در این باره جدی بوده و برای دست‌یابی به نتیجه و ارائه راه حل اصرار دارد. در روزهای آینده باید تمامی بخش‌های جامعه کوردی، زنان، جوانان و تمامی جامعه بر سیاستمداران فشار وارد کنند تا برداشتن گام‌ها برای دست‌یابی به اتحاد ملی تسریع شود.