معلمان عفرین روز جهانی زبان مادری را تبریک گفتند

روز گذشته به مناسبت ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری، هیات آموزشی منطقه عفرین با مشارکت اعضای خود در پارک منطقه اخضر در شهبا گردهم آمده و بیانیه‌ای را صادر کردند.

روز گذشته به مناسبت ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری، هیات آموزشی منطقه عفرین با مشارکت اعضای خود در پارک منطقه اخضر در شهبا گردهم آمده و بیانیه‌ای را صادر کردند. در این گردهمایی با شعار با فکر و قلممان آینده را روشنی می‌بخشیم، بیانیه‌ای را قرائت کردند. این بیانیه از سوی زینب عبدو عضو هیات آموزشی منطقه عفرین قرائت شد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

"زبان در زندگی انسان از اهمیت والایی برخوردار است، زیرا میانجی درک اجتماعی و ابزار نخستین آموزش به شمار می‌رود. اما با ظهور تبعیضات زبانی، بسیاری از زبان‌ها به صورت جمعی از میان رفته‌اند. در ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری، هر سال چنین روزی در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود، اما تا کنون نیز برخی از خلق‌های جهان در شرایط بسیار دشوار اشغالگری نمی‌توانند به زبان خود نوشته و سخن بگویند، زبان و فرهنگ آنها ممنوع شده است، و خلق کورد یکی از ان خلقهاست. زبانمان را در ترکیه، ایران و سوریه ممنوع کرده‌اند، و حق کاربرد این زبان را از ما گرفته‌اند. با انقلاب روژآوای کوردستان، دستاوردهای بسیاری کسب شده و توانستیم زبانمان را حفظ کنیم و از ارزش‌های اجتماعی و فرهنگیمان صیانت کنیم."