مرکز تحقیقات استراتژیک روژآوا نتایج نشست کارگروه خود با احزاب کوردستانی را منتشر می‌کند

مرکز تحقیقات استراتژیک روژآوا روز گذشته نتایج نشست کارگروه خود را با احزاب کوردستانی منتشر کرد. این مرکز تلاش می‌کند تمامی پیشنهادات، انتقادات و نگرش‌ها کارگروه اختلافات کوردی-کوردی را اخذ و آن را در اختیار گروه‌های سیاسی مختلف در کوردستان قرار دهد.

 

روز گذشته مرکز تحقیقات استراتژیک روژآوا (NRLS) نشست کارگروه اختلافات کوردی-کوردی را برگزار کرد. این کارگروه در شهر قامشلو برگزار شد و بسیاری از سیاستمداران، روشنفکران، حقوقدانان و اعضای نهادهای جامعه مدنی در آن شرکت کردند.

در رابطه با شخصیتهای شرکت کننده در این نشست، پیشنهادات مطرح شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، طه خلیل با خبرگزاری هاوار گفتگویی انجام داد.

طه خلیل در رابطه با برگزاری نشست این گارگروه اظهار داشت: چون در سده ۲۱ تغییرات اساسی در سطح جهان روی می‌دهند و خلق کورد در مرحله بسیار سرنوشت سازی قرار گرفته است، ما لازم دانستیم که این کارگروه را برگزار کنیم تا بتوانیم تاریخ کوردی را از دوره قبایل و عشایر تا کنون در بعد ایدئولوژیک مورد بحث و بررسی قرار دهیم و بتوانیم نتیجه اختلافات را در بعد تاریخی تا مرحله کنونی بررسی کنیم.

خلیل در گفتگوی خود با خبرگزاری هاوار اظهار داشت که مهم است طرفهای سیاسی از ابعاد اختلافات و تلاش‌ها برای گسترش اختلافات اطلاع پیدا کرده و در ادامه افزود: زمانیکه ما به خلق کورد از تهدیدهای مرحله کنونی اطلاع داشته باشیم، اکنون می‌توانیم از این فرصت بهره‌برداری کرده و اختلافات خود را به کنار افکنده و صفوف خود را منسجم کنیم. با برگزاری این نشست تلاش کردیم تا توجهات را به این سمت وسو معطوف کنیم که می‌توان اختلافات را از میان برداشت و این اختلافات در سده ۲۱ می‌توانند ادامه پیدا نکنند.

از تمامی گروه‌ها دعوت شد، اما عده کمی از آنها این دعوت را پذیرفتند

طه خلیل اظهار داشت مرکز تحقیقات استراتژیک روژآوا NRLS از تمامی گروه‌ها مانند احزاب سیاسی، روشنفکران، حقوقدانان، نهادهای جامعه مدنی، شخصیتهای کوردستان مهم در داخل و خارج از روژآوا دعوت کرده بود که در کارگروه شرکت داشته باشند، اما برخی از گروه‌ها به دلیل برخی از مشکلات نتوانستند در این نشست حضور داشته باشند و برخی از گروه‌ها نیز بنابه دلایل نامشخص در آن شرکت نکردند.

طه خلیل در ادامه گفت: این مسئله به آنها ارتباط دارد، اما متاسفانه عدم مشارکت این گروه‌ها و افراد نیز به همان اختلاف‌های موجود بین گروه‌های کورد که در نشست کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند ارتباط دارند که تا امروز ادامه یافته است. اما از طرف دیگر برخی از سیاستمداران و روشنفکران کورد در جنوب کوردستان نیز از طریق زوم در این نشست حضور داشتند. با این وجود گروه‌ها و شخصیتهایی که در این نشست مشارکت نکردند، دوستان شورای میهنی کورد در سوریه هستند. این مسئله نیز به اختلافات میان گروه‌های کوردی ارتباط دارد. علیرغم که این دوستان دعوت شده بودند اما در این نشست حضور نداشتند. ما از دلایل عدم حضور این افراد در شنست اطلاعی نداریم.

خلیل در خاتمه اظهارات خود گفت: در این نشست پیشنهادات و نگرش‌های زیادی مطرح شدند، اما بیشتر این نگرش‌ها و پیشنهادات را می‌توان در دو محور جمع‌بندی نمود: نخست میهن‌دوستی که لازم است تمامی احزاب و گروه‌ها علیرغم تفاوت نگرش‌ها و تمایزات فکری و ایدئولوژیکی بر اساس آن حول یک سازمان چتر گرد هم آیند. دومین محور نیز ممنوعیت هرگونه برخورد کورد-کورد با تمامی حواشی و تبعات آن بود.

طه خلیل عضو مرکز تحقیقات استراتژیک روژآوا NRLS در خاتمه سخنان خود تایید نمود که تمامی انتقادات و پیشنهادت و نگرش‌های کارگروه را در جریان  گزارشی تدوین کرده و به تمامی گروههای ذیربط و احزاب کوردستانی ارسال می‌کنند.

منبع: ANHA