مظلوم عبدی: اگر از کوردها پشتیبانی نشود، داعش نیرومند می‌شود

مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک اعلام کرد، "پس از آنکه کوردها تبهکاران داعش را شکست دادند، احساس شد که جهانیان به کوردها پشت کردند و گفت: اگر از کوردها پشتیبانی نشود، داعش قدرت خواهد گرفت."

سیسیلیا اودن گزارشگر رادیوی دولتی سوئد با مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک (ق.س.د) مصاحبه‌ای انجام داد. عبدی در این دیدار از کشورهایی که در مقابل رخدادهای شمال و شرق سوریه سکوت کرده‌اند و برای آباد کردن این منطقه همکاری‌های لازم را انجام نداده‌اند، انتقاد کرد.

اودن اعلام کرد، عبدی گفته است که جنگ تمام شده است، اما مشکلات و دشواریها در روژاوا بسیار زیاد است و کوردها احساس می‌کنند که جهان به آنها پشت کرده است.

عبدی یادآور شد که جنگ ایدئولوژیک از جنگ نظامی علیه داعش دشوارتر است و اعلام کرد، به زمان، منابع و مبارزات بسیاری نیاز است و گفت، "داعش دشمن مشترک همه‌ی جهانیان است و باید جهان در مقابل این تفکر دولت اسلامی با هم و همراه هم مبارزه کند و این به نفع همه‌ی جهانیان است."

عبدی همچنین گفت، پس از جنگ، نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک با هدف اینکه تبهکاران داعش و فرزندان آنها را از اسلام ساختگی نجات دهند، کارهای بسیاری انجام داده است و در این رابطه نیز اطلاعات بسیاری منتشر کرد. عبدی همچنین گفت: برای آنکه شمال و شرق سوریه را از تبهکاران داعش پاکسازی کنند، ۱۶ مرکز دیگر را دایر خواهند کرد."

کوردها فراموش شوند، داعش قدرت خواهد گرفت

فرماندهی کل ه.د.پ اشاره نمود که برای زنان، کودکان و زندانیان باید مراکز جدیدی دایر شود، اما کوردها منابع و امکانات و کارشناسان لازم را ندارند و گفت،" نیاز خلق به خدمات اجتماعی، آب و برق مبرم است و همچنین هشدار داد که خطر دوباره قدرت‌گیری داعش وجود دارد.

اودن یادآور شد که عبدی ۵۳ ساله یک فرمانده کورد است که تبهکاران داعش را شکست داده است، تبهکاران داعش در زادگاه عبدی(کوبانی) تار و مار شده و آزادی کوبانی به آغاز مرحله‌ای نو در منطقه تبدیل شد.