نیروهای کوردستانی باید در مقابل حملات اشغالگرانه ترک از یکدیگر حمایت کنند

محمد موسی دبیرکل حزب چپگرای کورد بهانه‌های پ.د.ک را برای مشروعیت دادن به اقدامات خود در راستای جنگ کوردکشی رد کرده و اظهار داشت: پ.د.ک به جای ایجاد محدودیتها برای رزمندگان کورد، لازم است که از نیروهایی که در مقابل دولت ترک از خود دفاع می کنند حمایت کند

محمد موسی دبیرکل حزب چپگرای کورد در رابطه با وضعیت اخیر ایجاد شده در جنوب کوردستان و نقل و انتقال ادوات نظامی نیروهای پارت دمکرات کوردستان در کوهستان گاره و دیگر مناطق حفاظتی مدیا بهانه‌های این حزب را برای مشروعیت دادن به اقدامات خود رد کرده و در گفتگویی با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد.

دو نوع اختلاف بین گروه‌های کورد

موسی در ابتدای سخنان خود در رابطه با وجود اختلافات در میان خلق کورد اظهار داشت: در این رابطه ما شاهد وجود دو نوع اختلاف هستیم: اختلاف نوع اول؛ برآمده از خواست دشمنان خلق کورد، اشغالگران کوردستان است که تلاش می‌کنند خلق کورد را از میان بردارند. اختلاف دیگر نیز اختلافی است که بین نیروهای کوردستانی است، این اختلاف در مقایسه با اختلافات برآمده از دسته اول، در ردیف دوم قرار می‌گیرد.

موسی با اشاره به تهدیدهایی که هر چهار بخش کوردسان را با خطر مواجه می‌سازد و همچنین در رابطه با تنش‌های موجود اظهار داشت: غیر از اتحاد و انسجام خلق کورد و نیروهای کوردستانی ما هیچ راه دیگری نداریم. لازم است که تنش‌ها از طریق دیالوگ و گفتگو حل شوند. خلق کورد با شدت این تنش‌ها را محکوم می‌کند..

موسی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که امروز واقعیتی در جنوب کوردستان مشاهده می‌شود. چند ده سال است که یک نیروی کوردی در جنوب کوردستان مستقر شده است و در مقابل دولت اشغالگر و فاشیست ترک ایستادگی و مقاومت می‌کند. این دولت تلاش می‌کند که خلق کورد را از میان بردارد. باید این مسئله را مورد توجه قرار داد. و دلایلی مانند اینجا خاک عراق و بخشی از کشور عراق است، را مورد استناد قرار ندهد.

لزوم حمایت از نیروهای کوردستان

موسی در بخش دیگری از سخنان خود بهانه‌های پارت دمکرات کوردستان را برای حمله به کوه‌های کوردستان رد کرده و اظهار داشت چنین بهانه‌هایی هرگز مورد قبول واقع نمی‌شوند. لازم است پارت دمکرات کوردستان به جای ایجاد محدودیت برای نیروهای کوردستانی، از آنها حمایت به عمل آورد.

محمد موسی دبیرکل حزب چپگرای کورد در سوریه ااظهار داشت که بهانه‌ای برای تنش وجود ندارد، وضعیت کنونی علیه موجودیت خلق کورد بوده و در راستای منافع جنبش کورد و مسئله کورد و کوردستان نیست. موسی در ادامه سخنان خود اظهار داشت که این تنشها در  تمامی کوردستان نقش منفی خود را برجای می‌کذارد و بر منافع خلق کورد در هر پهار بخش کوردستان تاثیر منفی دارد.

تنش و بی‌ثباتی در منطقه، فاجعه بار است

موسی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که تنش موجود در جنوب کوردستان در صورتیکه ادامه داشته باشد، منطقه را به سوی فاجعه خواهد برد و در درجه نخست خلق کورد دچار آسیبهای سنگین خواهد شد. به همین دلیل خواستار تشریع در حل بحران روی داده شد.

محمد موسی دبیر کل حزب چپگرای کورد در سوریه در پایان سخنانش اظهار داشت که برای حل این تنشها باید سریعا اقدام شود. تنها دشمنان خلق کورد و اشغالگران هستند که از این بی‌ثباتی و تنش استفاده می‌کنند. باید خلق کورد و سیاستمداران خلق کورد نسبت به عواقب جدی آن دقت کنند. غیر از دیالوگی مبتنی بر روح برادری، هیچ راه دیگری وجود ندارد.