نیروهای رهایی‌بخش عفرین: ٩٠٠ اشغالگر در عفرین کشته شدند

​​​​​​​در اطلاعیه HRE آمده است:"در سال تازه ما مقاومت را نیرومندتر کرده و پاسخ‌های سهمگین‌تری به استعمارگران که خاکمان را اشغال کرده‌اند می‌دهیم. در این مقاومت بیش از ٩٠٠ اشغالگر کشته شده‌اند.

مرکز مطبوعات نیروهای رهایی‌بخش عفرین (HRE) به مناسبت سومین سالروز آغاز حمله اشغالگرانه دولت ترک به کانتون عفرین و روستاهای حومه اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه ضمن اشاره به سیاست رژیم اشغالگر ترکیه با هدف تغییر دمگرافیک و نابودی تاریخ منطقه، به موارد نقض و جنایات اشغالگران و مزدوران آن علیه مردم عفرین در طول سه سال اشغالگری یادآوری شده و از مقاومت مردم عفرین که ماندن در منازل و مناطق خود را بر آوارگی ترجیح کرده‌اند، قدردانی شده است.

نیروهای رهایی‌بخش، به مردم ثابت قدم عفرین، چه در داخل عفرین و چه آنها کە بالاجبار در کانتون شهبا اقامت دارند، سلام و احترام فرستادند.

در این بیانیه آمده است: "ما نیروهای رهایی‌بخش عفرین بودە و روحیه خود را از شهدا می‌گیریم؛ مقاومت را از روز اول حملات اشغالگرانه به عفرین ادامه دادە و این مقاومت را در سال جدید نیز ادامه خواهیم داد.

ما در طی این مقاومت ضربات محکمی را به اشغالگران وارد کردە و اگرچه هنوز خبر خوش آزادی عفرین را به مردم و شهدای خود نرسانده‌ایم، اما ضربات محکمی به اشغالگران وارد کرده‌ایم و عملیات نظامی هر روز ادامه دارد.

در طی این مقاومت، ما تاکنون بیش از ۴۰۰ عملیات انجام داده‌ایم که در آن بیش از ۹۰۰ اشغالگر کشته شده و تعداد زیادی زخمی شده و ده‌ها خودرو و مهمات دشمن اشغالگر امحا شده‌اند."

در ادامه اطلاعیه آمده است، همچون نیروهای رهایی‌بخش عفرین خلقمان در روستاها و نواحی عفرین و شهبا و همچنین کسانی که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند را فرامی‌خوانیم تا هر کاری کە می‌توانند برای آزادسازی عفرین انجام دادە و مبارزه را شعله‌ورتر کنند.