پرواز هلی‌کوپترهای نظامی بر فراز منطقه تربسپی روژاوای کوردستان

در منطقه تربسپی روژاوای کوردستان پرواز هلی‌کوپترهای نظامی که تخمین زده می‌شود متعلق به رژیم اشغالگر ترکیه باشند ادامه دارد.

از صبح امروز هواپیماهای جنگنده رژیم متجاوز ترکیه بر فراز خط مرزی شمال و روژاوای کوردستان به پرواز درآمدند. این جنگنده‌ها بارها بر فراز مناطق تربسپی مشاهده شدند.

تحرکات ارتش اشغالگر ترکیه پس از گشت مشترک نظامیان ترک و روس در شمال و شرق سوریه افزایش یافته‌اند.

از سوی دیگر پرواز هلی‌کوپتر نظامی بر فراز تربسپی افزایش یافته‌ است. گفته می‌شود این هلی‌کوپترها متعلق به ارتش متجاوز ترکیه هستند.