قطع ٧ هزار اصله درخت زیتون در عفرین اشغالی

رژیم اشغالگر ترک در مدت یک ماه بیش از ٧ هزار اصله درخت زیتون را در عفرین اشغالی قطع کرده است.

رژیم اشغالگر ترک و مزدورانش از ١٨ مارس ٢٠١٨ کانتون عفرین را اشغال کردند و از آن روز تاکنون به جنایت‌های ضدبشری خود علیه کوردها و طبیعت عفرین ادامه می‌دهند.

سازمان حقوق بشر عفرین در گزارشی از قطع ٧ هزار اصله درخت زیتون در روستای میدانکه از توابع بخش شرا طی ماه نوامبر خبر داده است.

ارتش اشغالگر ترک و مزدورانش روز ١٩ نوامبر (٢٩ آبان) نیز ٣۵٠ درخت زیتون روستای قزلپاشا در بخش بلبله را قطع کرده بودند.

بنابر آمارهای غیررسمی رژیم ترکیه از آغاز اشغال کانتون عفرین تاکنون ٢٨٠ هزار اصله درخت زیتون این منطقه از کوردستان را قطع کرده است.