ربودن ١٨ غیرنظامی در مناطق اشغالی عفرین و گری سپی طی ١٠ روز گذشته

رژیم اشغالگر ترک و مزدورانش در ١٠ روز گذشته در مناطق اشغالی عفرین و گری سپی حداقل ١٨ شهروند را ربوده‌اند.

مرکز مستندسازی حقوق بشر شمال و شرق سوریه گزارش نقض حقوق بشر در ١٠ روز نخست سال ٢٠٢١ را در مناطق تحت اشغال ارتش ترکیه منتشر کرد.

بنابر این گزارش در عفرین و گری سپی ٣ زن و ۴ کودک در مجموع ١٨ نفر از سوی اشغالگران ربوده شده‌اند.

جزئیات بیشتر گزارش به این شرح است:

"روز ١ ژانویه در بخش شراوای عفرین یک نفر، روز ٢ ژانویه در بخش راجو عفرین ١ نفر، ٣ ژانویه در بخش جندرس عفرین ۴ نفر عضو یک خانواده، در همین روز ۴ نفر عضو یک خانواده در محله محمودیه مرکز عفرین، ٧ ژانویه در جندرس یک فرد ۴١ ساله و ٨ ژانویه هم یک نفر در جندرس ربوده شدند.

روز ۶ ژانویه در گری سپی ۶ نفر از جمله ٢ زن ربوده شدند.

تنها در ٢٢ دسامبر ١۵٠ غیرنظامی را ربودند

در ماه‌های اخیر صدها نفر اهل مناطق اشغالی توسط دولت اشغالگر ترک ربوده شده‌اند. از سرنوشت بسیاری از آنان خبری در دست نیست. ربودن شهروندان مناطق اشغالی توسط نظامیان ترکیه و مزدورانش با هدف باجگیری، دریافت پول، تهدید، شکنجه و غارت اموال آنان به امری روزانه مبدل شده است.

روز ٢٢ دسامبر (٢ دی) در بخش مباتا-ی کانتون عفرین اشغالی گروهک مزدور جبهه الشامیه وابسته به دولت ترک در یورش به منازل مردم حداقل ١۵٠ غیرنظامی را ربوده‌ بودند.

روز ۶ دسامبر در روستای زرده در بخش سلوک گری سپی هم ٧ عضو یک عشیره از سوی ارتش ترک ربوده شدند.

روز ١۵ دسامبر در روستای العلی ‌باجلیه در گری سپی دو عضو یک خانواده (پدر و پسر) توسط مزدوران ترک ربوده شدند.

روز ١٠ دسامبر در روستای بیه واقع در بخش شراوای عفرین نیز حداقل ١۵ غیرنظامی ربوده شدند."