"روسیه و حکومت دمشق در مقابل نقض حقوق از سوی ترکیه موضعگیری کنند"

معاون ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی منطقه عفرین از جامعه بین‌المللی درخواست نمود که در مقابل نقض فاحش قوانین بین‌المللی و حقوق بشری از سوی ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن مسئلیت پذیری خود را نشان دهد.

اسرافیل مصطفی معاون ریاست مشترک مجلس خودمدریتی منطقه عفرین در گفتگویی با خبرگزاری هاوار از نقض فاحش حقوق بشر از سوی ارتش اشغالگر دولت ترک سخن گقت. در این گفتگو اسرافیل عنوان نمود که نقض حقوق در مناطق اشغال شده سوریه همچنان ادامه داشته و دولت دولت عثمانی جدید، نابودی تمامی خلق‌های منطقه و توسعه طلبی دایره اشغالگری در سوریه را هدف خود قرار داده است.

مصطفی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام نمود که ترکیه اشغالگر و تبهکاران وابسته به این دولت، در مرحله کنونی سطح دست‌درازی‌های ضد بشری خود را اعم از قتل، ربودن، شکنجه غیرنظامیان و دزدی اموال عفرینیان را افزایش داده و در مقابل تمامی ارزش‌ها و معیارهای بشری قرار گرفته‌اند. اسرافیل مصطفی با توجه به مقاومت ساکنان عفرین در مناطق شهبا و کمپ پناهندگان نیز اظهار داشت: به دلیل این مقاومتهاست که دولت ترک ساکنان حقیقی عفرین را که همچنان در این شهر مانده‌اند، اذیت می‌کند، علیه زتان، کودکان و پیرمردان و پیرزنان، بقعه‌ها و مراکز مقدس و تاریخی دست به اقدامات خارج از عرف می‌زند.

دولت ترک تمامی قوانین را زیر پا گذاشته است، باید از این دولت حساب پس گرفت

مصطفی در ادامه سخنان خود اظهار داشت که دولت ترک قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته است. و همین مسئله است که ترکیه را به ضدیت با قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ مبنی بر پایان دادن به جنگ و خونریزیها  فرا می‌خواند. در این رابطه لازم است که دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن مورد حسابرسی واقع شوند و مرزی برای نقض قوانین و اعمال ضد بشری آنها گذاشته شود. باید جامعه بین‌المللی بتواند با اعمال فشار، ترکیه را از عفرین و تمامی بخش‌های اشغال شده سوریه خارج کند، زیرا این کشور حامی ترور بین‌المللی است.

ظهور داعش در مناطق اشغال شده، نقطه شروع مسائل بغرنج منطقه بوده است

اسرافیل مصطفی با اشاره به حضور تبهکاران داعشی و برافراشتن پرچم‌های داعش در مناطق اشغال شده، خاطرنشان می‌سازد که تبهکاران داعش به این دلیل در عفرین و مناطق دیگر دست به اشغالگری زدند که  تمامی تبهکاران تحت عنوان ارتش میهنی سوریه بوده و بیشتر این افراد نیز از اعضای قبلی داعش به شمار می‌روند. در عملیات هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در مناطق اشغال شده، افراد اصلی این گروه هدف قرار گرفته‌اند. همین امر نیز خود دلیلی است که تبهکاران داعش در منطقه‌ای حضور دارند که ترکیه آن را اشغال کرده است.

مصطفی در رابطه نقش و اهمیت نیروهای روسی در منطقه شهبا نیز اعلام نمود که تمامی مواردی که به نقض حقوق در عفرین و مناطق دیگر از سوی دولت ترک و تبهکاران منجر شده است را به نیروهای روسی ارائه داده‌اند. تا کنون نیروهای روسی، سازمان‌های حقوقی مرتبط با امور پناهندگان نیز هیچ پاسخی به ما نداده‌اند. بلکه فقط وعده داده‌اند که دولت ترک را به دلیل نقض این موارد در عفرین ساکنان آن به مجازات می‌رسانند. مصطفی همچنین افزود که سکوت حکومت دمشق از نقض حقوق توسط دولت ترک در عفرین و مناطق اشغال شده مسائل بسیاری را به دنبال خواهد داشت. طبق اصل حاکمیت، لازم است حکومت سوریه وظایف و مسئولیتهای خود را در مقابل خاک سوریه انجام دهد، زیرا عفرین، سریکانی و گری سپی بخش‌هایی از خاک سوریه به حساب می‌آیند، لازم است که حکومت سوریه در این راستا وظایف خود را انجام دهد.

توپ باران خانه‌های پناهندگان

اسرافیل مصطفی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت که سازمان‌های بین‌المللی، حقوقی و جامعه بین‌المللی در رابطه با نقض حقوق غیر نظامیان مسئولیت دارند. در رابطه با نقش پناهندگان و آوارگان در مناطق شهبا، اسرافیل مصطفی اظهار داشت که پناهندگان و آوارگان عفرین به تمامی کالاها و کمک‌هایی که می‌توان با آن زندگی را ادامه نیازمندند، همچنین آن‌ها نیازمند خاتمه دادن به موارد فراوان نقض حقوق غیر نظامیان در مناطق شهبا هستند. اکنون نیز خانه‌های آوارگان و پناهندگان توپ باران می‌شوند، قتلعام‌های تل رفعت و آقیب نمونه‌های از این مورد هستند.