رژیم  ترک اجساد مزدوران کشته شده‌اش را با نظارت ق.س.د پس گرفت

اجساد ١٨ مزدور و نظامی رژیم اشغالگر ترک که در حمله به روستای ملکیه از توابع عین عیسی به هلاکت رسیده بودند تحت نظارت نیروهای ق.س.د به رژیم ترکیه تحویل داده شدند.

رژیم اشغالگر ترک اجساد ١٨ مزدور و نظامی خود را که در حمله روستای مالکیه عین عیسی که توسط مبارزان شورای نظامی عین عیسی از پای درآمده بودند تحت نظارت نیروهای ق.س.د از منطقه خارج کرد.

ارتش ترک و مزدورانش یکشنبه شب ساعت ٠٠:٣٠ بامداد به عین عیسی حمله‌ور شدند. نیروهای ق.س.د پاسخی دندانشکن به مزدوران ترکیه دادند و ١٨ مزدور از پای درامدند.

اجساد این ١٨ مزدور با میانجیگری ارتش روسیه و نیروهای ق.س.د به رژیم تبهکار ترکیه تحویل داده شده و از منطقه خارج گردیدند.