"تضعیف حزب کارگران کوردستان، تلاش برای تضعیف خلق کورد است"

طلال محمد ریاست مشترک حزب صلح دمکراتیک کوردستان اعلام نمود که دمیدن بر آتش تنشها از سوی پارت دمکرات کوردستان، توطئه‌ای بیش نیست. هدف تضعیف حزب کارگران کوردستان است که برای دست یابی به حقوق کورد تلاش می‌کند.

پارت دمکرات کوردستان سیاستهای خود را مبنی بر دمیدن بر آتش بی‌ثباتی و تنش‌ها علیه جنبش آزادیخواه خلق  کوردستان همچنان ادامه می‌دهد. همراه با این سیاستها، حملات ارتش اشغالگر ترک نیز بر کوردستان همچنان ادامه دارد. این تنش‌ها با بیانیه کتبی رئیس پارت دمکرات کوردستان، مسعود بارزانی در ٢ نوامبر به اوج خود رسید که در آن آمده بود گریلاهای نیروهای مدافع خلق باید از مناطقی که به زور اسلحه اشغال کرده‌اند، بروند.

طلال محمد ریاست مشترک حزب صلح دمکراتیک کوردستان خاطرنشان ساخت که حزب کارگران کوردستان حزبی کودستانی بوده و از سنتی تاریخی برخوردار است، این حزب برای خلق کورد و دست‌یابی به راه حلی برای حل مسئله کورد، تا کنون هزاران شهید داده ست. از طرف دیگر این حزب در تمامی بخش‌های کوردستان حضور داشته و به یاری آنها شتافته است، و این مسئله را هیچ کس نمی‌تواند انکار کند.

محمد طلال در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که تاریخ شاهد است که پ.ک.ک شنگال را در سال ٢٠١۴ حفاظت و حراست نمود. همچنین تاریخ شاهد است که چگونه خلقمان را در روژآووا و شمال-شرق سوریه از حملات داعش حفاظت نمود. محمد طلال در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که پ.ک.ک مدت ۵٠ سال است که برای حل مسئله کورد در شمال کوردستان و ترکیه تلاش می‌کند. حضور پ.ک.ک در هر بخشی از جغرافیای کوردستان امری طبیعی محسوب می‌شود.

طلال محمد ریاست مشترک حزب صلح دمکراتیک کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود دمیدن بر آتش بی‌ثباتی‌ها و تنشها را از سوی پارت دمکرات کوردستان و تجمیع نیرو در کوهستان گاره در جنوب کوردستان را توطئه قلمداد کرده و هدف آن را محاصره نیروهای پ.ک.ک و تضعیف آنها عنوان کرد.

طلال محمد ریاست مشترک حزب صلح دمکراتیک کوردستان در خاتمه سخنان خود اظهار داشت همه می‌دانند که حزب کارگران کوردستان برای تحقق ایده‌ها و آرمان‌های خلق کورد تلاش می‌کند. تضعیف آن نیز به معنای تضعیف خلق کورد است.