ژوزف لحود: دولت ترک از آب به عنوان ابزاری علیه خلق‌های سوریه بهره داری می کند

ژوزف لحود معاون ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه اعلام نمود هر دو دولت سوریه و عراق در مقابل نقض حقوق و قوانین مرتبط با استفاده ترکیه از آب به عنوان ابزار فشار بر خود سکوت کرده‌اند.

دولت ترک استفاده از کارت آب به عنوان ابزاری برای فشار علیه خلق‌های سوریه را همچنان ادامه می‌دهد. آب رودخانه فرات را پشت سدها ذخیره کرده و سوریه را از سهم خود بر اساس توافقنامه بین‌المللی پیشین محروم می‌کند. به همین دلیل منطقه با بحرانی انسانی روبرو شده است. در مقابله با این اقدامات از سوی مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و نقض قوانین از سوی دولت ترک همچنان ادامه دارند.

ژوزف لحود معاون ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در این باره اظهار داشت: دولت ترک آب را به عنوان یکی از راهکاری جنگی علیه خلق‌های سوریه و عراق به کار می‌بندند. این جنگ از ابتدای بحران سوریه ادامه پیدا کرده است. اما امسال این فشارها شدت گرفته‌اند. حرکت آب رودخانه فرات به کرات قطع شده و میزان خروجی آن نیز شدیدا کاهش پیدا کرده است تا جاییکه تعداد کمی از سدهای منطقه می‌توانند برق تولید کنند. این اقدام نیز تاثیر بسیار مخربی را بر خلق‌های منطقه دارد.

لحود در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تاثیرات این مسئله اظهار داشت: حوزه کشاورزی با آسیبهای شدیدی مواجه شده است، زیرا بیشتر ساکنان منطقه از طریق کشاورزی یا دامداری امرار معاش می‌کنند. ان مسئله تاثیر منفی بر قوت روزانه خلق گذاشته است. همچنین به دلیل کاهش دبی آب فرات، ماهیان این رودخانه نیز در معرض تهدید قرار دارند و درختان منطقه نیز با آسیب جدی روبرو شده‌اند.

لحود همچنین افزود که دولت ترک از کارت آب به عنوان سلاح جنگی علیه ساکنان مناطق شمال-شرق سوریه و در کل علیه خلق سوریه استفاده می‌کند. از طرف دیگر برای تقسیم آب رودخانه فرات که از مرزهای بین المللی عبور می‌کنند، توافق‌های بین‌المللی فراوانی وجود دارند، اما دولت ترک به هیچ یک از توافقنامه‌های امضا شده عمل نمی‌کند.

ژوزف لحود در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: حکومت عراق و سوریه در مقابل نقض قوانین بین‌المللی در خصوص تقسیم آب رودخانه فرات سکوت کرده‌اند.