آتش سوزی، جنگ اقتصادی علیه روژاوا

در زمان آغاز فصل برداشت محصول در فدراسیون شمال و شرق سوریه به شکلی مشکوک صدها هزار هکتار از زمینهای کشاورزی به آتش کشیده شده‌اند.

  در چند روز اخیر زمین‌های کشاورزی فدراسیون شمال و شرق سوریه به گونه‌ای مشکوک آتش گرفتند.

  مجلس رقه: خواهان نابودی اقتصادمان هستند

  آخرین مرتبه در رقه ۲۵ هکتار از زمینهای کشاورزی طعمهی حریق شدند. حیدر موسی از مسئولان کشاورزی مجلس رقه اعلام کرد: " از راه به آتش کشیدن زمین‌های کشاورزی خواهان نابودی اقتصادی منطقه هستند".

  اعلام کرد "این آتش سوزی‌ها در زمانی رخ میدهند که محصولی بسیار بدست آمده و بهای محصولات کاهش یافته است. در شهری که به از چنگال تبهکاران داعش خلاص شده و زندگی جدیدی در آن آغاز شده است. پس از افزایش محصول، آنها را به خارج صادر کردند. "

  ابوموسی اظهار داشت: " دشمن از راه آتش زدن محصولات کشاورزی ما خواهان ضربه وارد کردن بر پروژهی اقتصادی ماست. امسال بارندگی بسیار خوب بود و از سطح انتظارات ما فراتر رفت. اما بعضی اقتصاد ما را هدف قرار می‌دهند."

  ابوموسی اعلام کرد، تیم‌های آتش فشانی در چندین نقطه مستقر شده‌اند و افزود: " از روزی خلق محافظت می‌کنیم. همراه با همدیگر آتش را خاموش کرده و زیان‌ها را جبران خواهیم کرد."

  در ابتدای این هفته روسای شمال و شرق سوریه درباره‌ی این آتش سوزی‌ها وضعیت اضطراری اعلام کرده و گفتند، " اهالی شمال و شرق سوریه، بایستی هر کس آماده بوده و با تیم‌های آتش فشانی همیاری نمایند."

  مجلس جزیر: منابع اقتصادی جامعه را هدف قرار می‌دهند

  شورای رهبری جزیر اعلام کردند، آتش سوزی‌ها اقتصاد را هدف قرار دادهاند و افزودند" آتش سوزی‌های منطقه، منابع اقتصادی جامعه را هدف قرار داده و در چهارچوب جنگ ویژه، عمدی انجام میگیرند."

  بسیاری از زمین‌های کشاورزی به خاکستر مبدل شدند

  در هفته‌ی گذشته در تل حمیس و ترب سپی در قامشلو، درب‌سی در حسکه، عاموده در جزیر و تل کوچر آتش سوزی رخ دادند.

  در تل حمیس ۱۶ و در دربسی ۱۰ روستا آتش گرفتند. تیم‌های آتش نشانی و اهالی منطقه آتش را خاموش کردند.

  آتش سوزی در روستای بروا در عاموده، روستای تل لحیم و بارده در تل حمیس زیان بسیاری را وارد کرده است.

  روز ۱۱ ژوئن / ۲۱ خرداد در تل کوچر آتش سوزی رویداد.

  بزرگترین این آتش سوزی‌ها در تربسپی رویداد. در زمان این آتش سوزی‌ها مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ به یارای اهالی منطقه آمدند. نزدیک به ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی طعمه‌ی حریق شده و به خاکستر مبدل شد.