آشوری، سریانی و کلدانیان یاد دیار غریب را گرامی داشتند

حزب آزادی مزوپوتامیا موپ به نمایندگی از خلق‌های آشوری، سریانی و کلدانی بیانیه‌ای را منتشر کرده و یاد شهید دیار غریب را گرامی داشت.

  حزب آزادی مزوپتامیا موپ با انتشار بیانیه‌ای حمله روز ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر که در طی آن دیار غریب عضو شورای رهبری ک.ج.ک و دو گریلای دیگر به شهادت رسیدند و ذهنیت عامل این کشتار را محکوم نمود.

  در بیانیه آمده است، " ما؛ حزب آزادی مزوپوتامیا رفیق دیار غریب انقلابی، سوسیالیست و رفیق ارجمند خلق‌ها را با احترام و قدردانی گرامی می‌داریم. ذهنیتی که مسبب قتل ایشان و دو همرزم وی شد، ذهنیتی که مسبب کشتار گشت را محکوم می‌نماییم. "

  در بیانیه با اشاره به قتل‌عام ۱۹۱۵ اعلام شد، دولت ترکیه از ابتدا به عنوان دولتی نابودگر شناخته شده است. حزب آزادی مزوپوتامیا اظهار داشت، از آن زمان تاکنون دولت ترکیه علیه خلق‌ها اقدام نموده و افزود، ۵۰ سال در شخص جنبش آزادی خواهی کردستان علیه خلق کرد و رهبران آن به گونه‌ای نابودگر عمل می‌کند. همچنین در بیانیه با اشاره به شکست‌های پی در پی آ.ک.پ در برابر کردها اعلام شده است، دولت ترکیه در نتیجه‌ی این شکست‌ها بر حملات فاشیستی خویش افزوده است.

  در این بیانیه با اشاره به اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان اعلام شد، ارتباط و همکاری پ.د.ک با دولت نابودگر ترکیه ادامه دارد و بدین شکل مسبب اشغال جغرافیای کردستان از سوی دولت ترکیه شده است. موپ اظهار داشت، " بدین شکل سعی دارند شکوه و کرامت خلق کرد، خلق‌های دیگر و محافظان دمکراسی را پایمال نمایند. این غیر قابل قبول است و بر خلاف اخلاق سیاسیست. بر این اساس رفیق دیار غریب را هدف قرار دادند که با ایستار، اندیشه، اخلاق و طرفداری از دمکراسی علیه اشغالگری در جنوب کردستان بود و بدین شکل او  و رفقایش را به قتل رساندند. "

  موپ در ادامه اعلام کرد، این حمله در شخص دیار غریب پیغام دولت نابودگر و فاشیست ترکیه و غلام آن پ.د.ک به پیشاهنگان انقلابی خلق کرد است و افزود، " هر آن‌که طرفدار دمکراسی، آزادی، ‌برابری، انسانیت و ضد این ذهنیت بوده و ایستاری در برابر دولت ترکیه اتخاذ می‌کند دارای ایستاری شرافتمندانه است.

  ما؛ حزب آزادی مزوپتامیا از پ.د.ک درخواست می‌کنیم که از همکاری با ترکیه در سیاست اشغال جنوب کردستان دست برداشته و همراه با خلق کرد اتحاد ملی را اساس بگیرد. نه با ذهنیت نابودگر دولت ترکیه بلکه با ذهنیت جریانات سیاسی کرد، ‌خلق کرد خواهند توانست به اراده‌ای دمکراتیک دست یابند."