آلدار خلیل: پیشنهادات سازمان ملل متحد حمایت آشکار از پروژه ترکیه است

آلدار خلیل: پیشنهادات سازمان ملل متحد به منظور ارسال کمک به روژآوا شمال-شرق سوریه از دروازه‌های تحت کنترل اشغالگری ترک، در شمال سوریه، حمایت آشکار از پروژه ترکیه است.

سازمان ملل متحد روز گذشته پیشنهاد نمود که دروازه مرزی گری سپی واقع در مرز سوریه-ترکیه به منظور انتقال کمک به غیرنظامیان شمال-شرق سوریه مورد استفاده قرار گیرد.

الدار خلیل عضور هیات رهبری جنبش جامعه دمکراتیک TEV-DEMدر رابطه با این موضوع در حساب تویتری خود اظهار داشت: پیشنهاد سازمان ملل متحد در رابطه با انتقال کمک به غیرنظامیان شمال-شرق سوریه از طریق دروازه‌های مرزی گری سپی که تحت اشغال ترکیه هستند، به منزله حمایت از پروژه ترکیه در سوریه تحت عنوان اقدامات بشر دوستانه است.

آلدار همچنین اشاره نمود که این پیشنهاد حاکی از از میان برداشتن مرز بین تروریستها از خلق سوریه از سوی سازمان ملل متحد بوده و افزود: این پیشنهاد حاکی از نقشی منفی است که سازمان ملل متحد در حال ایفای آن است. همچنین نقش یکطرفه این سازمان و تلاش برای برقراری صلح را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.