آماری تکان‌دهنده از جنایت‌های بشری رژیم ترک علیه مردم عفرین افشا شد

​​​​​​​روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی در کارگروه "پاکسازی نژادی و تغییر دمگرافی عفرین" جنایت‌های جنگی رژیم ترکیه مورد بحث قرار گرفت. در برنامه امروز کارگروه جزئیات بیشتری در مورد جنایت‌های جنگی رژیم ترک آشكار شد

سازمان حقوق بشر روژاوا در دومین روز کارگروه "پاکسازی نژادی و تغییر دمگرافی عفرین" گزارشی را در مورد جنایت‌های بشری دولت ترک در حمله به عفرین ارائه کرد.

 

در این گزارش آمده است:"روز ٢٠ ژانویه ٢٠١٨/ ١ بهمن ١٣٩۶ دولت غاصب ترک همراه با تبهکارانش به عفرین حمله‌ور شدند. از اولین روزهای حمله جنایت‌های جنگی فراوانی علیه غیرنظامیان صورت گرفته است. قبل از حمله ترکیه قریب ٩٠٠ هزار نفر در عفرین زندگی می‌کردند اما با آغاز حملات ٣٠٠ هزار نفر به حلب پناه بردند. طبق گزارشات مستدل در حملات دولت ترک ١۶۴ زن، ١٢۵ کودک خردسال و در مجموع ۵١٢ غیرنظامی به قتل رسیده‌اند. ٣۵٠ هزار شهروند عفرین در پی حملات دولت غاصب ترک مجبور به ترک عفرین شدند. در مجموع ٨٠ درصد ساکنان خانه و کاشانه خود را ترک کرده‌اند."

 

در گزارش تصریح شده است که طبق تحقیقات به عمل آمده ۶٢٣ نفر از جمله ۵٠ و ١٣ کودک توسط تبهکاران دولت ترک در عفرین ربوده شده‌اند. همچنین تبهکاران دولت غاصب ترک به ۵۵ زن تجاوز کرده‌اند و ٢٠٧ زن را به قتل رسانده‌اند.

 

گزارش می‌افزاید که در همین مدت ۶٣ مرد به قتل رسیده‌ و ١۶٠ نفر دیگر زخمی شده‌اند. در مجموع ۵۶٠ مرد توسط تبهکاران رژیم ترک ربوده شده‌اند. همچنین ۵۴ کودک توسط تبهکاران آنکارا کشته و ٧١ کودک دیگر زخمی شده‌اند علاوه بر این ١٣ کودک ربوده شده‌اند. تمامی آمار مذکور با مدارک مستدل قید شده‌ و قابل اثبات هستند.

 

از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه- سوهر گزارشی را به کارگروه "پاکسازی نژادی و تغییر دمگرافی عفرین" ارسال کرد و در آن آمده است، پس از اشغال عفرین دست‌کم ٣٨٠ زن به قتل رسیده‌اند و صدها نفر غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند. همچنین به مهاجرت اجباری صدها هزار نفر اشاره شده است.

 

سازمان سوهر در ادامه خاطرنشان کرده است که دو هزار و ٣٨٠ غیرنظامی توسط تبهکاران رژیم ترک بازداشت شده و برای آزادی آنان درخواست فدیه شده است. هم‌اکنون ٨۴٠ نفر همچنان در حبس بسر می‌برند. در گزارش از سازمان‌ها و جامعه بین‌المللی خواسته شده تا از فشارها و اشغالگری ترکیه ممانعت به عمل آورند.