آوارگان اشغالگری دولت ترک: ما خواهان بازگشت به خانه‌هایمان هستیم

خانواده فریده احمد که به دلیل حملات اشغالگرانه دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن تا کنون سه بار آواره شده‌اند، خواستار بازگشت به خانه و شهرشان هستند.

به دلیل حملات اشغالگرانه دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن به شمال-شرق سوریه که از ۹ اکتبر آغاز شده است، بیش از ۳۰۰ هزار غیرنظامی مجبور به ترک خانه و کاشانه‌اشان شده‌اند. غیرنظامیان آواره در مدارس شهرهای منطقه و کمپ آوارگان واشوکانی در حسکه اسکان یافته‌اند.

فریده احمد یکی از خانواده‌هایی است که به دلیل ظلم دولت ترک مجبور شده است خانه و کاشانه خود را ترک کند. این خانواده بار اول در سال ۲۰۱۴ به دلیل حملات داعش از شهر کوبانی آواره شهرک ابوراسین بین سریکانی و تل تمر شد. بعد از شروع حملات به شهرک ابوراسین، این خانواده ناچار به شهر تل تمر رفتند و به دلیل حملات دولت ترک برای سومین بار مجبور شدند که آنجا را نیز ترک کنند. اکنون این خانواد در روستای تولکو در نزدیکی حسکه اسکان یافته‌اند.

فریده حسن در این گفتگو اظهار داشت که به دلیل حملات ارتش ترک و گروههای وابسته به آن ناگزیر به مهاجرت شده‌اند. وی در بخشی از سخنانش گفت: فرزندانمان را به قتل رساندند، خانه‌هایمان را ویران کردند. به دلیل حملات سه بار ناگزیر به مهاجرت شدیم. پیش از آغاز حملات در شرایط خوبی بسر می‌بردیم. اما اکنون با دشواریهای فراوانی روبرو هستیم. زمستان آغاز شده است، حتی در این فصل سرما بخاری نداریم که بتوانیم خود را گرم نگاه داریم. اردوغان تبهکاران وابسته به خود و خانواده‌های آنها را در منطقه مستقر کرده است. نیروهای بزرگ جهانی نیز به حمایت از ترکیه دست زده‌اند. هیچ کس ظلم دولت ترک علیه خلق کورد را نمی‌بیند. لازم است دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن از این منطقه خارج شوند. در هر صورت ما خانه‌هایمان و سرزمینمان را به آنها نخواهیم داد.

احمد اسماعیل همسر فریده حسن نیز در این گفتگو اظهار داشت که دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن با توپ و خمپاره مستقیما به آنها حمله کردند. ظلم و تبهکاریهای دولت ترک و تبهکاران وابسته به این دولت را بسیار دیده‌ایم. ما همواره در کوچ بوده‌ایم. احمد اسماعیل در این گفتگو خاطرنشان ساخت که برای خارج ساختن دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن، آنها منتظر موضع افکار عمومی جهانی، سازمانها و موسسات تاثیرگذار بین‌المللی هستند تا بتوانند مطالبات آنها را به منظور بازگشت به خانه و کاشانه خود براورده کنند.