ابزار جاسوسی میت برای تعقیب سیاستمداران کرد

سرویس اطلاعاتی و امنیتی دولت ترکیه "میت " ابزاری جاسوسی (‌جی‌پی‌اس) را علیه فعالان جنبش سیاسی کرد بکار می‌گیرد.

  سرویس اطلاعاتی و امنیتی دولت ترکیه "میت " با هدف تحت تعقیب قرار دادن سیاستمداران، مقامات احزاب، فعالان جنبش‌ سیاسی کرد راهکارهایی جدید را اتخاذ کرده است. در این باره دستگاهی جی‌پی‌اس کوچک را علیه میهن دوستان و سیاستمداران کرد بکار می‌گیرد.

  گفته می‌شود، این دستگاه با کمک آ‌هن‌رباهایی که بر آن نصب شده است به خودروها متصل می‌شود. همچنین کارت حافظه‌ای در این دستگاه قرار داده شده است که رفت‌ و آمدهای شخص را ذخیره می‌کند.

  باتوجه به اطلاعات بدست آمده، سیاستمداران کرد که مدت درازی برای خلق کرد فعالیت کرده‌‌اند را از راه این دستگاه تعقیب می‌کنند.