احزاب سیاسی شمال و شرق سوریه گردهم آمدند

١٣ حزب شمال و شرق سوریه علیه حملات رژیم ترک بیانیه‌ی مشترکی صادر کرده و در آن خاطرنشان کردند:"تمام احزاب لازم است در مقابله با وضعیت موجود موضعی مشترک اخذ کنند، در مقابل هرگونه حمله به خلق و باورمندان همگان را مقاومت سراسری و مشترک فراخوانند."

١٣ حزب شمال و شرق سوریه در واکنش به رجزخوانی‌های اردوغان علیه روژاوا گردهم آمدند. نشست مشترک احزاب روز گذشته (جمعه ١۴ دسامبر/ ٢٣ آذرماه) در مرکز روابط دیپلماتیک جنبش دمکراتیک در شهر قامشلو برگزار شد.

 

پس از گفتگویی ۵ ساعته بیانیه‌ی مشترکی از سوی احزاب صادر شد.

 

بنابر بیانیه، احزاب و نیروهای سیاسی شمال و شرق سوریه روز ١۴ دسامبر برای گفتگو در مورد تحولات اخیر در منطقه و بویژه تهدیدهای ترکیه علیه شمال و شرق سوریه نشستی را برگزار کردند. احزاب حاضر در پایان نشسست، تهدیدهای اردوغان را اعلام جنگ و در چهارچوب برنامه اتحاد و ترقی عنوان کرده‌اند که با هدف احیای نوعثمانی‌گری صورت می‌گیرد.

 

همچنین احزاب یاد شده تهدیدهای اردوغان را نتیجه‌ی توافقات آشکار و پنهان بین‌الدولی و منطقه‌ای می‌دانند که به خلق‌های منطقه آسیب وارد می‌کنند.

 

چه مخفیانه و یا آشکارا هدف این توافقات کسب منافع بلند مدت است، اما این منافع خود به زیان خلق‌های منطقه است.

 

احزاب و جریان‌های شرکت کننده از آحاد مردم و ساکنان شمال و شرق سوریه خواستند تا در مقابل هرگونه حمله به خاک و شرف خود مقاومت کنند. هدف دولت ترک تخلیه منطقه است.

 

همچنین کمیته‌ای مشترک از احزاب سیاسی تشکیل شود. این کمیته وظیفه مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های اعتراضی خلق، هماهنگی با نیروهای دیگر، اتخاذ تدابیر لازم در وضعیت خوددفاعی خلق و سازماندهی رسانه‌ها برای بیان حقایق دشمن را برعهده دارد.

 

در این نشست نمایندگان سیزده حزب کردی و دیگر خلق‌های شمال سوریه شرکت کرده بودند.