ادامه تلاش‌های انسانی در شمال-شرق سوریه در مقابله با ویروس کرونا

کارگاه شهید ساکینه اصلیه در شهر منبج ابتکار عملی را به منظور تولید ماسک آغاز کرده و ماسک‌های تولیدی خود را بین نیروهای امنیت داخلی و کمیته‌های خلقی که مسئول اعمال مقررات منع رفت و آمد هستند توزیع کرده است.

با انتشار ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام نموده است که با مرگ هزاران نفر در تمامی جهان این ویروس کرونا به پندمی تغییر پیدا کرده است.

خودمدیریتی شمال-شرق سوریه نیز در چارچوب تدابیر اتخاذ شده در مقابله با این ویروس از ۲۳ مارس ممنوعیت رفت و آمد را در شمال-شرق سوریه اعمال کرده است. در همین رابطه کمیته سلامت و بهداشت این منطقه تا کنون هیچ موردی از ابتلا به این ویروس را مشاهده نکرده است. با اعمال مقررات منع  رفت و آمد، نیروهای امنیتی داخلی در تمامی شهرهای منطقه حضور یافته‌اند. کمیته‌های وابسته به شهرداری‌های خلق و شوراهای سلامت محلات در نظافت و ضد‌عفونی شهرها شرکت داشته و نظارت امکان شهری را بر عهده داشته و کارگاه‌های دوزندگی در این شرایط با ابتکار عمل خود دست به تولید ماسک زده‌اند.

در همین رابطه در شهر منبج با ابتکار عمل کمیته زنان و شورای کمیته‌های سلامت، کارگاه دوزندگی شهید ساکینه اصلیه به تولید ماسک دست زده و این ماسک‌ها بین نیروهای امنیت داخلی توزیع شده‌اند. ایکسا احمد ریاست مشترک کمیته زنان در این رابطه اظهار داشت که بعد از اعمال ممنوعیت رفت و آمد، این کارگاه نیز فعالیتهای خود را متوقف نموده بود. اما به دلیل نیاز نیروها به ماسک، کارگاه با هماهنگی کمیته بهداشت و سلامت به تولید ماسک دست زده است.