ادامه کمپین "بپاخیز" از فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه

با ادامه نگرانی‌ها از سرنوشت رهبر اوجالان و سکوت مقامات ترکیه در مورد آنچه که در زندان امرالی می‌گذرد، کمپینی تحت عنوان "بپاخیر" در فدراسیون شمال سوریه راه‌اندازی شده است. در همین چارچوب تجمعات و راهپیمایی‌هایی در مناطق مختلف صورت گرفته است.

با ادامه نگرانی‌ها از سرنوشت رهبر اوجالان و سکوت مقامات ترکیه در مورد آنچه که در زندان امرالی می‌گذرد، کمپینی تحت عنوان "بپاخیر" در فدراسیون شمال سوریه راه‌اندازی شده است. در همین چارچوب تجمعات و راهپیمایی‌هایی در مناطق مختلف صورت گرفته است.

 

صدها نفر از ساکنین کرد و عرب با راهپیمایی در منطقەی "القنا" از توابع کانتون کوبانی خواستار روشن شدن وضعیت سلامتی رهبر عبدالله اوجالان شدند.

 

مالک میتان از اعضای جنبش جامعه دمکراتیك طی سخنانی در جمع معترضان گفت جوامع شمال سوریه که تحت ستم رژیم بعث و جانیان داعش قرار گرفتەاند در سایەی فکر و فلسفەی رهبر آپو، آزادی و منزلت خود را بازیافتەاند. وی تأکید کرد که رسیدن به این سطح از آزادی در منطقه برای بسیاری باورکردنی نبود.

 

در همین راستا، گروهی از زنان عضو خودمدیریتی دمکراتیك در کانتون عفرین با امضای طوماری که برای سازمان منع شکنجه اتحادیه اروپا ارسال خواهد شد، خواستار افشای گزارش سی‌پی‌تی در مورد آخرین بازدید از زندان امرالی ترکیه شدند.

 

فعالین زن پس از آن طی یک تجمع خواستەهای خود را بیان کردند. سخنگوی معترضان در عفرین از اوجالان به عنوان یک رهبر بشریت یاد کرد و گفت وی از یکسال و نیم پیش حتی از حقوق ابتدایی خود محروم بوده و دیدار با اعضای خانواده و وکلای مدافع همچنان ممنوع بوده است. سی‌پی‌تی باید جلوی این اقدامات ضد انسانی و شکنجه در ترکیه را بگیرد.

 

در همین حال، شماری از دانشجویان کرد، عرب و سریانی آکادمی "شهید نژبر" در منطقەی تربسپی نیز طی تجمعی خواست مشابه خود را بیان کردند.

 

سخنگوی معترضان در آغاز سخنان خود موضع فاشیستی دولت ترکیه علیه رهبر اوجالان را محکوم کرد و گفت بی‌خبری از سرنوشت اوجالان موجب افزایش نگرانی‌ها شده است. او تأکید کرد که همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها و شکل‌گیری فدراسیون دمکراتیك در شمال سوریه حاصل اندیشەهای اوجالان است و مقامات آنکارا نمی‌توانند فکر و اندیشه را در میان چهار دیوار به بند بکشند.

 

در منبج نیز شماری از اعضای اتحادیه دمکراتیك جوانان عرب منطقه اقدام به طراحی چهرەی اوجالان در استادیوم شهر با استفاده از پنبه کردند.

 

عقیل جوما سخنگوی جوانان معترض گفت از کمپین "بپا خیز" که با خواست آزادی رهبر اوجالان راه‌اندازی شده است پشتیبانی می‌کنند. او گفت مشعل‌های آتشی که در دست دارند نمادی از مشعل آزادی در دستان اوجالان است که هرگز خاموش نخواهد شد.