ارتباط ENKS با دولت ترک، اتحاد کوردها را در تنگنا قرار می‌دهد

سلیمان شتو از ریش سپیدان عشیره هاورکا: ENKS اتحاد کوردها را در تنگنا قرار می‌دهد. زیرا این انجمن با توافق‌های فراوانی که با دولت ترک انجام داده است، به این دولت وابسته شده است.

سلیمان شتو از ریش سپیدان عشیره هاورکا: ENKS اتحاد کوردها را در تنگنا قرار می‌دهد. زیرا این انجمن با توافق‌های فراوانی که با دولت ترک انجام داده است، به این دولت وابسته شده است. از خلق کورد می‌خواهیم که بر احزاب کوردی فشار وارد کنند تا دور میز گردهم آمده و متحد شوند.

رهبری خودمدیریتی دمکراتیک شمال-شرق سوریه از ابتکار عمل مظلوم کوبانی، فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در رابطه با ایجاد اتحاد میان کوردها اعلام حمایت نمود.

رهبری خودمدیریتی شمال-شرق سوریه با انتشار بیانیه‌ای اعلام نمود که احزاب متشکل در انجمن میهنی کورد-سوریه ENKS می‌توانند دفاتر خود را در این مناطق افتتاح کرده فعالیتهای خود را بدون هیچگونه محدودیتی در چارچوب قوانین ادامه دهند. اما تا کنون ENKS  با دلایل واهی در این راه قدم برنداشته و اتحاد کوردها را با مانع ایجاد کرده است.

در رابطه با اهمیت ایجاد اتحاد میان کوردها، رئیس عشیره هاورکا، سلیمان شتو با خبرگزاری هاوار به گفتگو پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت که: اطلاع دارید که ENKS وابسته به ائتلاف است، تا کنون نیز برای اتحاد کوردی تصمیمی نگرفته است. اما آنچه ک ما شاهد آن هستیم اینست که ENKS بیش از دوره‌های پیش موضع خود را تغییر داده است. اما برخی از شخصیتها مانع از اتحاد می‌شوند، زیرا برخی از شخصیتهای موجود در این شورا با ترکیه ارتباطاتی دارند.

سلیمان شتو در این رابطه اظهار داشت که ENKS اتحاد میان کوردها را در با مانع مواجه می‌سازد، زیرا به دلیل انعقاد توافق‌های فراوان با دولت ترک، عملا نمی‌تواند خارج از برنامه‌های دولت ترک در منطقه عمل نماید. اما سرنوشت و آینده اتحاد کوردها در دست خلق کورد قرار دارد. باید احزاب کورد نظرات خلق را جدی بگیرند. ما با تقدیم هزاران شهید و مجروح، اگر در رابطه با موضوع اتحاد ملی شکست بخوریم، خلق کورد با فاجعه روبرو می‌شود.

سلیمان شتو در ادامه سخنانش از خلق و احزاب کوردی خواست تا نسبت به طرح‌ها و برنامه‌های خارجی هوشیار باشند. لازم است که احزاب کوردی اختلافات درونی خود را به کنار نهاده و اتحاد در میان کوردها را رقم بزنند. دولت‌های بزرگ نقشه‌های جدیدی را برای سوریه ترسیم می‌کنند. ما باید بخش بزرگ و اصلی این نقشه جدید باشیم. در صورتیکه کوردها متحد نشوند حقوق خود را به دست نمی‌اورند. ابتکار عمل فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک اقدام بسیار مهمی در این زمینه است. غیر از برخی از شخصیتهای همگی از این ابتکار عمل استقبال به عمل آورده‌اند. به همین دلیل لازم است که خلق کورد به تمامی احزاب کوردی فشار وارد کنند تا این نیروها حول یک میز مشترک اتحاد در میان کوردها را رقم بزنند.