ارتش ترکیه به توطئه‌ی "جنگ شهری" اعتراف کرد، توطئه‌ی دیگری در راه است

​​​​​​​مرکز تحقیقات خاورمیانه - اورسام که طی تحقیقاتی به راهنمایی دولت و ارتش ترکیه می‌پردازد‌، در تازه ترین گزارشش در مورد جنگ شهری و نقشه های تازه‌ی ارتش ترکیه سخن می‌گوید

مرکز تحقیقات خاورمیانه - اورسام که طی تحقیقاتی به راهنمایی دولت و ارتش ترکیه می‌پردازد‌، در تازه ترین گزارشش در مورد جنگ شهری و نقشه های تازه‌ی ارتش ترکیه سخن می‌گوید

 

مرکز تحقیقات خاورمیانه ارسام که با گزارشات و تحقیقاتش به راهنمایی و کمک حکومت و دولت ترکیه می‌پردازد در گزارش ماه اکتبر ۲۰۱٨ به جنگ کوچه و خیابانی ارتش ترکیه اعتراف کرده و در مورد نقشه‌ی تازه برای جنگ خیابانی ارتش ترکیه سخن به میان آورده است.

 

گزارش ارسام توسط مرکز امنیتی آکادمی پلیس و کارشناس نظامی حوزه‌ی جنگ شهری آماده شده است. در این گزارش به این موضوع اشاره شده که دولت ترکیه از رخدادهای قبلی خاورمیانه درس نگرفته است. به همین دلیل در منطقه‌ی سور آمد دچار مشکلات و فشارهای بسیار شدند، به همین دلیل باید سلاحها و ابزار متفاوتی برای جنگ شهری ساخته شوند.

 

همچنین جلب حمایت جامعه ی مدنی به سمت دولت را ضروری دانسته و کار جاسوسی را بسیار مهم توصیف کرده است و گفته باید به امر جاسوسی در جنگ شهری اهمیت بسیار داده شود.

 

ارتش ترک در حال تدارکات جنگ در شهرهاست

در این گزارش در مورد جنگ شهرها به طور مفصل اشاره شده است و گفته شده که ارتش ترکیه که قبلا جنگ شهری را تجربه کرده باید بیشتر مقاومت کند، زیرا این جنگ در حال گسترش است. به همین دلیل باید از لحاظ استراتژی و تاکتیک خود را برای تمامی احتمالات آماده کنند و تاکتیکهای خود را پیشرفته‌تر کند و هم زمان با بکارگیری اسلحه و ابزار پیشرفته‌تر باید از روشهای پیشرفته‌تر برای جنگ شهری استفاده کنند.

 

در این گزارش همچنین در مورد بحث شده است که جنگ شهری برای ترکیه مسئله‌ای تازه می‌باشد، به همین دلیل هم در ادبیات (چگونگی سخن گفتن با مردم و اخبار و گزارشات رسانه‌ای‌) و هم در عمل کمبودهای بسیاری وجود دارد و باید سریعتر گامهای موثر برداشته شود.

 

همچنین تاکید شده است که برای دولت ترکیه باید جنگ شهری از محلی تا محل دیگر متفاوت باشد. همچنین در مورد اسلحه‌هایی که باید در جنگ شهری استفاده شوند بحث شده است.

 

اهمیت تانک و تجهیزات پیشرفته دیگر در جنگ شهری

در این گزارش به اهمیت تانک برای جنگ شهری اشاره شده است و در مورد سایر اسلحه‌های موثر برای چنین جنگی نظریه‌پردازی شده است. همچنین تاکید شده که ترکیه باید از تجربه‌ی جنگ ۱۹۷۳ اسرائیل در کانال سوئز( جنگ یوم کیپور و شکست ارتش مصر و سوریه توسط ارتش اسرائیل که مرحله ی مهم این جنگ محاصره‌ی شهر سوئز و شکست کامل ارت مصر بود ) استفاده کند‌، همچنین جنگ سال ۱۹۹۵ روسیه بر ضد شهر گروزنی پایتخت چچن.

 

همچنین در گزارش آمده است که نباید فراموش کرد که تانکها در داخل شهر توانایی محدود دارند، زمانی که تانک مابین ساختمانهای بزرگ قرار می‌گیرد نمیتوان لوله‌ی آنرا به خوبی چرخاند و مکان مورد نظر را به طور موثر هدف قرار داد، بیشترین خطر برای تانک در جنگ شهری و مخصوصا در میان ساختمانهای بزرگ آن است که از بالا میشود تانک را هدف قرار داد، به همین دلیل ضروریست از تجربه‌ی اسرائیل و روسیه استفاده شود.

 

مصائبی که ارتش ترک در سور متحمل شد

در گزارش در مورد درست کردن زره‌پوش تولپار سخن گفته شده که توسط کومپانی اتوکار در ساکاریا برای ارتش ترکیه درست می‌شود، (تولپار از یک افسانه‌ی ترکی آمده که معنی آن اسب بالدار است). این زره‌پوش برای جنگ شهری ساخته شده است، اما هنوز مراحل پایانی تولید آن به اتمام نرسیده است و تصمیم بر آن است به زودی کار تولید آن آغاز شود و برای خط مقدم جنگ شهری از آن استفاده شود.

در ادامه به تجربه‌ی جنگ شهری ارتش ترکیه در شهرهایی همانند سور که خیابانهای و کوچه‌های تنگ و باریک دارد اشاره شده است. در گزارش به فشار وارد شده و دشواری کار در سور اعتراف شده است. در ادامه به تولید اتومبیل و زره پوش های بزرگ و مخصوص اشاره شده است.

 

جاسوسی و مزدوریگری تاکتیک موفقی است

در این گزارش در مورد اهمیت جاسوسی به طور مفصل بحث شده است و گفته شده در جنگ شهری و در عملیات اینچنین خبررسانی بسیار مهم است و وجود افراد جاسوس در کنار عملیات و جنگ شهری کاری ضروری و درست است و از لحاظ استراتژی تاثیر بسزایی بر میدان جنگ می‌گذارد، وجود اطلاعات از داخل بسیار تاثیر گذار است.

 

لازم است جامعه مدنی در کنار دولت قرار گیرد

بر اساس این گزارش جنگ شهری محدود به این موارد نمی‌شود و باید جنگ شهری برای ترکیه که عرصه‌ی تغییر و یک مکانیزم جدید است، باید در جنگ شهری نیز تغییر ایجاد کند. در اینجا مهمترین بحث در جنگ شهری آن است که بروکراسی مدنی و نظامی به شیوه‌ای آکادمی و مدنی مورد بحث قرار گیرد. یعنی می‌خواهند از راه جنگ ویژه جامعه را به طرف خود متمایل کرده و تسلیم کنند تا مردم بر اساس خواست دولت و ارتش کار کنند.

 

ارتش باید تدارکات بیشتری داشته باشد

همچنین در گزارش آمده است ارتش ترکیه خود را برای جنگ بزرگ شهری آماده می‌کند و مقرهای خود را بر این اساس بازسازی می‌کند. در چهارچوب همین آماده‌سازی ارتش ترکیه درسال ۲۰۱۵ تصمیم گرفت ۴ گردان را به گردان‌های کوماندو تغییر دهد و در سال ۲۰۱٨ نیز تصمیم گرفتند که چندین یگان نظامی دیگر را به یگان کوماندویی تغییر دهند. همچنین بعد از سال ۲۰۱۵ و رخدادهای آن باید نیروها و نیروهای کوماندو برای جنگ شهری بیشتر آماده شوند و به همین دلیل دولت ترکیه آکادمی نظامی ویژه‌ای تاسیس کرده است.

 

آنچه در این گزارش فراموش شد

در گزارش یک پاراگراف از گزارش سال ۲۰۱۱ مجله‌ی (سرخوبون) برای جنگ شهری توسط پ.ک.ک آورده شده است،ا ما گفته شده که ممکن است کردها با تجربه‌ی کوبانی جنگ شهری را آموخته باشند، اما در گزارش ضروری ندانسته‌اند که در مورد آبروریزی و سندروم نصیبین سخن بگویند. بعد از ضرر بسیار و کشته و زخمیهای پرشمار‌، دولت ترکیه نمی‌تواند به آسانی به آن اعتراف کند. به همین دلیل شروع به تغییرات اساسی و راهنمایی یکدیگر برای آینده کرده‌اند. به همین دلیل از هم اکنون با جنگ ویژه و جنگ نظامی خود را آماده می‌کنند.