ارتش ترکیه منطقه‌ی شرا را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد

روستاهای مالیکه و شوارخا در شرا هدف حملات توپخانه‌ای ارتش ترکیه و تبهکاران وابسته به آن قرار گرفتند. 

ارتش ترکیه و تبهکاران وابسته به آن در ساعت۷ امروز روستاهای مالیکه و شوارخا در منطقه شرا در عفرین را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. 

این حملات زیان مادی در بر داشته است.