ارتش ترک و تبهکارانش اراضی کشاورزی شراوا را به آتش کشیدند

ارتش غاصب ترک و تبهکارانش در روستای جلبره و بِنه زمین کشاورزی روستاییان را به آتش کشیدند.

  ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن در روستاهای جلبره و بِنه در منطقه‌ی شراوا در عفرین زمین کشاورزی روستاییان را به آتش کشیدند.

  لازم به ذکر است که آتش‌سوزی در حال گسترش است.