ارتش ترک و تروریست‌هایش ٣۵ عفرینی را ربودند

​​​​​​​در هفت روز گذشته تبهکاران دولت ترکیه ٣۵ فرد را در روستاهای حومه‌ی عفرین ربوده‌اند

برپایه‌ی گزارش خبرگزاری هاوار در هفت روز گذشته ٣۵ نفر از سوی مزدوران دولت ترکیه ربوده شده‌اند. از ٧ آوریل/١٨ فروردین تبهکاران چندین غیرنظامی را از روستاهای کَفر جنه و مسکره در منطقه‌ی شرا و روستاهای قرتَ قلق و قره تپه منطقه‌ی شیا ربوده‌اند.

 

همچنین تبهکاران وابسته به آنکارا در روستای اکبس واقع از توابع راجو ٧ شهروند از جمله سه زن را به گروگان گرفته‌اند. تبهکاران در روستای ادابای منطقه‌ی راجو نیز ١۴ شهروند را ربوده‌اند.

 

بخشی از این افراد پس از شکنجه و آزار رها شده، اما مزدوران برای رهایی دیگر افراد، هر یک ١۵٠ هزار لیره سوری درخواست کرده‌اند.