استقبال کودکان جنگ زده سوری از بابانوئل در عفرین

در آستانه سال نوی میلادی، بابانوئل به کمپ آوارگان سوری در مناطق عفرین و شهبا رفت و شادی به کودکان جنگ‌زده هدیه کرد.

در آستانه سال نوی میلادی، بابانوئل به کمپ آوارگان سوری در مناطق عفرین و شهبا رفت و شادی به کودکان جنگ‌زده هدیه کرد.

 

کودکان سوری قربانی جنگ در کمپ‌های روبار و شهبا با ورود بابانوئل، جشن و شادی کردند.

 

مرکز امور آوارگان و پناهجویان کانتون عفرین در فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه این مراسم را هماهنگ کرده بود.

 

بابانوئل با کودکان سوری بازی کرد و هدایایی برای آنها به همراه داشت.

 

خنده بر چهرەی کودکان سوری در کمپ آوارگان نشست اما هنوز هزاران کودک دیگر زیر بمباران رژیم سوریه و حملات گروههای افراطی با وحشت و خطرهای جدی مواجهند. دهها تن از کودکان بیمار در غوطه شرقی از آن جمله هستند که امروز صلیب سرخ جهانی اعلام کرد راهی پیدا کرده که آنها را از مناطق جنگی به بیمارستان منتقل کند.