اشغالگران ترک ۴ غیرنظامی را به قتل رساندند

اشغالگران دولت ترکیه این بار در سریکانی به شیوه‌ای متفاوت به شهروندان حمله کردند. تبهکاران دولت ترکیه لباس نیروهای سوریه را به تن کرده و ۴ غیرنظامی را به قتل رساندند

جرایم غیربشری ارتش اشغالگر ترکیه ادامه دارد و هر بار با شیوه‌ای متفاوت به غیرنظامیان روژاوای کوردستان حمله می‌کنند.

این بار تبهکاران دولت ترکیه لباس نظامیان رژیم سوریه را پوشید و در روستای عین الهوای منطقه‌ی زرگانی سریکانی ۴ غیرنظامی را به قتل رساندند

این تاکتیک کثیف ارتش اشغالگر ترکیه علیه خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان همیشه اعمال شده است. در باکور کوردستان نیز چندین بار سربازهای ارتش ترکیه لباسهای گریلا را به تن کرده و در مناطق روستایی باکور کوردستان دست به کشتار روستاییان زده‌اند.