اشغالگران روستاهای شهبا را هدف قرار دادند

ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن با سلاح‌های سنگین روستاهای شرا در عفرین را هدف قرار دادند.

  ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن با سلاح‌های سنگین روستاهای شوارقا، مالکیه، کلها شواراقا، مرعناز در منطقه شرا را هدف قرار دادند.