اشغالگران عفرین محکوم به نابودی هستند

جمیل باییک در گفت‌وگو با تلویزیون آرین با اشاره به مقاومت خلق عفرین اظهار کرد:"خلق عفرین از خاک، کرامت، هویت و ارزشهای خود پاسداری می‌کند"

جمیل باییک در گفت‌وگو با تلویزیون آرین با اشاره به مقاومت خلق عفرین اظهار کرد:"خلق عفرین از خاک، کرامت، هویت و ارزشهای خود پاسداری می‌کند"

 

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان-جمیل باییک در این گفت‌وگو حملات اشغالگرانه دولت تُرک به عفرین و ریاکاری سازمان ملل و نیروهای بین‌المللی را مورد ارزیابی قرار داد.

 

جمیل باییک در آغاز سخنان خود به حماسه مقاومت عفرین پرداخته و خاطرنشان کرد که مبارزانی که در مقاومت حضور دارند نه تنها از عفرین، بلکه از ملت کُرد، نیروهای دمکراتیک و بشریت دفاع می‌کنند. باییک در این رابطه تأکید نمود:"مبارزان در عفرین به وظیفه‌ای تاریخی عمل کرده و جنگی مقدس را به انجام می‌رسانند."

 

ایشان در ادامه به خصومت تاریخی رژیم نژادپرست ترکیه علیه کردها در تمام کردستان اشاره کرده و هدف از حمله به عفرین را اشغالگری و تحمیل تسلیمتت بر کردها عنوان کرد.

 

ریاست مشترک ک.ج.ک در رابطه با نقش سازمان ملل در تحولات عفرین خاطرنشان کرد:"سکوت جوامع بین‌المللی مسئله‌ای را تداعی می‌کند و آنهم اینکه برای کردها ارزش انسانی قائل نیستند. کشتار مداوم خلق عفرین و نابودی جغرافیای آن با سکوت جامعه بین‌المللی همراه است. آنها در صورت وقوع همین اتفاقات در مناطق دیگر قیامت بپا می‌کنند اما نوبت به کردها که می‌رسد هیچ مبنایی صدق نمی‌کند. چرا برای همگان اعتراض و راهپیمایی صورت می‌گیرد اما برای کردها گامی برداشته نمی‌شود؟ برای فریب کردها به هر عملی دست می‌زنند."

 

باییک مواضع نیروهای مدعی دمکراسی و حقوق بشر را ریاکارانه خواند و افزود:"از سویی مدعی می‌شوند که ی.پ.گ/ی/پ/ژ و ق.س.د در برابر داعش نبرد قهرمانانه‌ای را به انجام رسانده و از بشریت دفاع نموده‌اند. اما از سوی دیگر در حمله ترکیه به ق.س.د /ی.پ.گ و ی.پ.ژ هیچ واکنشی علیه ترکیه و برای حمایت از مبارزان انجام نمی‌دهند.

آنانی که لاف دمکراسی، آزادی و عدالت می‌زنند تنها دروغهای بزرگی سر هم کرده‌اند. ریاکاری و دورویی می‌کنند. در عفرین دمکراسی، آزادی، صلح و عدالت بود. همگان می‌دانند که جنگ تمام سوریه را دربر گرفت اما در عفرین جنگی روی نداد و تمام خلق‌ها در صلح با هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشتند. تعداد آوارگان دیگر مناطق ساکن در عفرین بیش از شهروندان خود عفرین بود. اما ترکیه به عفرین حمله‌ور شد و از هیچ نیرویی صدایی شنیده نشد. درک این مورد بسیار ساده است که نیروهای بین‌المللی خواهان صلح و دمکراسی در سوریه نیستند. هدف آنان تداوم جنگ در سوریه است."

 

جمیل باییک در ادامه از همکاری ناتو با ترکیه در حمله به عفرین سخن به میان آورد و افزود:"ترکیه از اسلحه‌های ناتو، آلمان و انگلستان در حمله به عفرین استفاده می‌کند. برخی دولتهای عضو ناتو قراردادهای مخفیانه‌ای را برای تجهیز ارتش ترکیه در این حملات امضا کرده‌اند. آشکارا اعلام می‌کنیم که آنان هم مسئول جنایت‌های ترکیه در عفرین هستند. کردها هیچگاه این روزها را فراموش نخواهند کرد. مدرنیته سرمایه‌داری و سازمانهای پیرامونی آن در حمله به کردها با ترکیه شریک شده‌اند، ترکیه با حمایت چنین نیروهایی به کردها حمله‌ور شده است."

 

ریاست مشترک ک.ج.ک تنها تکیه‌گاه حماسه تاریخی عفرین را نیروی ذاتی و فلسفه آزادیخواهی مقاومتگران عفرین نامید که هیچ نیرویی یارای شکست آنرا ندارد.

 

جمیل باییک در پایان سخنان خود با یادآوری اشغال ویتنام از سوی آمریکا و مقایسه آن با مقاومت عفرین افزود:"خلق عفرین از خاک، میهن، روستاها، کرامت، هویت و ارزشهای خود محافظت می‌کند. خلق عفرین خاک کسی را اشغال نکرده‌ و از ارزشهای انسانی خود دفاع می‌کند. دولت ترکیه رژیمی غاصبگر است. میراث دولت تُرک خصومت با دمکراسی، آزادی و صلح است. به همین دلیل رژیم تُرک حتی با توسل به اسلحه‌های پیشرفته و حمایت برخی نیروهای بین‌المللی، بازهم محکوم به شکست است. زیرا اراده خلق عفرین و مبارزان ق.س.د، ی.پ.گ/ ی.پ.ژ بر اشغالگران پیروز می‌شود."