اعتراض جنبش جامعه دمکراتیک علیه رفتارهای دولت فاشیست ترک با زنان عفرینی

جنبش جامعه دمکراتیک رفتار تبهکاران وابسته به دولت اشغالگر ترک با زنان کانتون اشغالی عفرین را محکوم نمود.

جنبش جامعه دمکراتیک امروز با انتشار بیانیه‌ای نقض حقوق زنان در عفرین را محکوم  و آنرا نشانه‌ای برای از میان برداشتن اراده زنان کورد قلمداد کرد. متن بیانیه جنبش جامعه دمکراتیک بدین قرار است:

"دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن با تمامی گروهای تروریست دیگر از ماه مه ۲۰۱۸  تا کنون جرایم ضد بشری را در منطقه عفرین انجام داده‌اند. گروه‌های تبهکاری که دولت ترک از آنها حمایت می‌کند ساکنان اصلی عفرین را زور و خشونت به کوچ اجباری واداشته و علیه غیرنظامیان اقدامات خشن و ضد بشری و غیر اخلاقی نشان می‌دهند.

پاکسازی اتنیکی و کشتار جمعی

رویدادهایی که در عفرین روی می‌دهند، پاکسازی اتنیکی در شنگال را خاطرنشان می‌سازد، زیرا تبهکاران می‌خواستند که علیه شنگال در کل و زنان به طور ویژه مرتکب جرم شوند و زمانی که در عفرین نیز شکست خوردند اقدامات خود را همچنان ادامه دادند. ارتش ترک از روز نخست اشغالگری تا امروز از تبهکاران حمایت به عمل آورده است، علیه زنان پاکسازی اتنیکی، قتلعام، ربایش زنان و مردان را ادامه داده و این اقدامات نیز نشان دهنده سیاست تغییر دموگرافی منطقه است.

ربایش زنان و گردهم آوردن این زنان در مراکز تبهکاران، ناقض ارزشهای انسانی است، همچنین خوار شمردن برای تمامی زنان جهانیان است. همزمان ضربه زدن به پیشاهنگی زنان کورد است، زیرا زنان کورد رهبری مبارزه ای انسانی را بر دوش کشیده و تبهکاران نیز می‌خواهند که اراده زنان آزاد کورد را در هم بشکنند. چنین اقداماتی اثبات می‌کند که تبهکاران فاقد تمامی معیارهای بشری بوده و در این رابطه تاریخ ترکیه از سابقه‌ای ننگین و سیاه برخوردار و اقدامات عثمانیها را به یاد می‌آورد.

جامعه جهانی مسئول جرایم تبهکاران است

این تبهکاران و دولت اشغالگر ترک جرم و پاکسازی را بدون هیچگونه محدودیتی در مقابل دیدگان جامعه جهانی انجام می‌دهند. منطقه عفرین به عنوان منطقه‌ای فراموش شده خارج از معادلات بین‌المللی و جغرافیایی سوریه قرار گرفته و تمامی گروه‌های تبهکار و تروریست و همچنین دولت اشغالگر ترک در این منطقه تجمع کرده‌اند.

ما به عنوان جنبش جامعه دمکراتیک اعلام می‌کنیم که مسئول نخست این اقدامات سازمان ملل متحد است که نقش مشروع خود را در منطقه از یاد برده است. همچنین نقش روسیه و ائتلاف بین‌المللی که درگیر مسئله سوریه هستند نیز شایان توجه است. ما سکوت سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر، خصوصا در رابطه با وضعیت زنان و اقدامات غیر اخلاقی را محکوم کرده و از افکار عمومی و جامعه جهانی و دولت‌های درگیر می‌خواهیم که این اقدامات را محکوم کرده و نقش خود را در این رابطه انجام داده و برای ایجاد کمیته‌های جستجو در منطقه عفرین، وارد عمل شوند."