اعضای شوراها و نهادهای مدنی در کمپین پاکسازی شهر دِرک شرکت کردند

اعضای شوراها، شهرداری خلق و نهادهای جامعه مدنی در شهر دِرِک روژاوا کمپینی با نام "دست در دست هم، شهرمان را پاکیزه کنیم" راه‌اندازی کردند

اعضای شوراها، شهرداری خلق و نهادهای جامعه مدنی در شهر دِرِک روژاوا کمپینی با نام "دست در دست هم، شهرمان را پاکیزه کنیم" راه‌اندازی کردند.

 

مردم روژاوا سال‌هاست که امور خود را بدون حضور دولت مرکزی با مشارکت عمومی اداره می‌کنند.

 

دیروز در شهر دِرِک به دنبال فراخوان شهرداری خلق، شمار زیادی از اعضای شوراها و سازمان‌های مدنی برای پاکسازی زباله ها از سطح شهر وارد عمل شدند.

روژین چتو، ریاست مشترک شهرداری دِرِک می گوید هر ماه یکبار برای پاکیزه کردن شهر برنامه ریزی می‌کنند.

 

او می گوید دعوت از مردم برای همکاری در جمع‌آوری زباله‌ها، برای کمک به کارگران شهرداری و ایجاد احساس مسئولیت بوده است.

 

روژین چتو از استقبال مردم برای کمک به پاکسازی زباله ها خوشحالی خود را بیان می‌کند.