اعلام آمادگی کوردیناسیون خودمدیریتی سیستم دمکراتیک روژاوای کردستان از قربانیان زلزله روژهَلات و باشور کردستان

کوردیناسیون سه کانتون سیستم خودمدیریتی دمکراتیک روژاوای کردستان در حمایت و پشتیبانی از قربانیان زلزله شب گذشته روژهَلات و باشور کردستان اعلام آمادگی کرد.

کوردیناسیون سه کانتون سیستم خودمدیریتی دمکراتیک روژاوای کردستان در حمایت و پشتیبانی از قربانیان زلزله شب گذشته روژهَلات و باشور کردستان اعلام آمادگی کرد.

 

این کوردیناسیون با انتشار بیانیه ای کتبی اعلام کرد:" ما به تمام خانواده جان باختگان زلزله روژهَلات و باشور کردستان و خلق کرد از صمیم قلب تسلیت عرض می نمائیم و امیدواریم که مجروحان این حادثه بزودی بهبود یابند.

 

ما همچون کوردیناسیون هر سه کانتون سیستم دمکراتیک روژاوای کردستان اعلام آمادگی خود را برای هر نوع کمک مادی و معنوی به خلقمان در روژهَلات و باشور کردستان ابراز می داریم".