اعلام بسیج عمومی از سوی خودمدیریتی دمکراتیک

خودمدیریتی شمال و شرق سوریه علیه هرگونه حمله احتمالی دولت اشغالگر ترک اعلام بسیج عمومی نمود

   در بیانیه‌ی مکتوب خودمدیریتی شمال و شرق سوریه آمده است: ما در شمال و شرق سوریه بسیج عمومی اعلام می‌کنیم."

   بیانیه خودمدیریتی شمال و شرق سوریه به این شرح است:

   "با افزایش سطح تهدیدها و تغییر و تدارکات نظامی ارتش دولت ترک و تبهکاران اجیری‌اش به نام جیش الوطنی سوریه برای حمله احتمالی به مناطق شمال و شرق سوریه ما به عنوان خودمدیریتی دمکراتیک فدراسیون شمال و شرق سوریه به مدت سه روز در تمام مناطق شمال و شرق سوریه بسیج عمومی اعلام می‌کنیم. همچنین تمامی مسئولین، نهادها و خلق از همه‌ی طیف‌ها خواهان اعزام به مناطق هم مرز با دولت ترک هستند تا به وظایف اخلاقی خویش عمل نموده و ایستادگی خویش را در این مقطع تاریخی حساس نشان دهند.

   همچنین تمامی جوانان خلق در کوردستان و تمامی جهان را فرامی‌خوانیم تا به وظیفه خویش برای صیانت از خاک و خلق خود در داخل برخیزند و در خارج نیز با شرکت فعالانه در تظاهرات و فعالیت‌های کشورهایی که به آن پناهنده شده‌اند به ویژه در خارج از میهن به وظایف خویش عمل کنند.

   سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و تمامی دولت‌ها و نهادهای دخیل در امور سوریه را مسئول تمامی رویدادها می‌دانیم. این نهادها و دولت‌ها با عمل به وظایف اخلاقی و وجدانی خویش می‌توانند از فلاکت انسانی بزرگی که بر خلق‌های ما در شمال و شرق سوریه تحمیل می‌شود جلوگیری کنند."