اعلام حمایت از خودمدیریتی روژآوا در نشست ژنو

خودمدیریتی روژآوا- شمال و شرق سوریه و نمایندگان دولت‌های اروپایی در نشست ژنو مشارکت کرده و به حمایت از خودمدیریتی و اهمیت این نشست در رابطه با وضع سوریه اشاره کردند.

هیاتی از خودمدیریتی شمال-شرق سوریه با عزیمت به ژنو با مقامات کشورهای اروپایی، سازمانهای جهانی-سیاسی، حقوقی و انسانی دیدار کردند. این نشست سه روز ادامه داشت.

هیاتی اعزامی از شمال-شرق سوریه مرکب از بدران چیا کورد معاون خودمدریتی، بریوان خالد ریاست مشترک شورای رهبری خودمدریتی، نظیره گوریه ریاست مشترک شورای رهبری منطقه جزیر، فنر کایت معاون ریاست مشترک امور خارجی خودمدیریتی، گابریل کینو سخنگوی رسمی نیروهای سوریه دمکراتیک، حکمت ابراهیم مدیر اجرایی دفتر سیاسی خودمدیریتی و مدیر مرکز استراتژیک سوریه، ناصر حاجی منصور می‌باشد.

این افراد با نمایندگان وزارت امور خارجه کشورهای اروپایی، سازمانهای سیاسی و حقوقی دیدار کردند. وضعیت سوریه و مسائل اساسی و مهم شمال-شرق سوریه در کانون بحث این هیات با کشورهای اروپایی قرار داشت.

بررسی وضعیت مناطق اشغالی سکوت جامعه بین‌المللی

هیات اعزامی خودمدیریتی وضعیت منطقه را بعد از تهاجم ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن به بحث و گفتگو گذاشت. در این نشست به طور ویژه در رابطه با مناطق اشغال شده سریکانی و گری سپی و توافقات بین‌المللی و تحولات سیاسی منطقه گفتگو و تبادل نظر شد. همچنین موارد نقش حقوق بشر از سوی ارتش اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن نیز مورد بررسی واقع شد.

شرکت کنندگان در این جلسه، وضعیت عفرین و سکوت جامعه بین‌المللی را در برابر این مسئله ارزیابی کردند، همزمان هیات اعزامی شمال-شرق سوریه اظهار داشت که این سکوت بی‌ثباتیها را بیش از پیش دامن می‌زند.

مبارزه علیه داعش و همکاری با نیروهای ائتلاف

هیات اعزامی از شمال-شرق سوریه، تلاشهای نیروهای سوریه دمکراتیک و خودمدیریتی را مورد اشاره قرار داده و اظهار داشت: نیروهای سوریه دمکراتیک و خودمدیریتی با همکاری ائتلاف، مبارزه علیه هسته‌های داعش و دیگر گروههای تروریست را ادامه می‌دهند. همچنین در این دیدار در رابطه با تبهکاران داعش، درهم شکستن هسته‌های مخفی این گروه تروریستی، اعضای دستگیر شده این گروه و خانواده‌های این تبهکاران در کمپ‌های خودمدیریتی بحث و گفتگو به عمل آمد.

شرکت کنندگان خاطر نشان ساختند که این پرونده بر تمامی سطوح داخلی سوریه، منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیر گذار بوده و در ین رابطه هیات اظهار داشت که مسئله داعش، مسئله‌ای بین‌المللی، منطقه ای بوده و گسترش این سازمان در ابعاد حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی جامععه جهانی را با خطرهای مهمی روبرو می‌نماید.

شرکت کنندگان در این نشست اظهار داشتند که باید مسئله داعش، خانواده و کودکان آنها با جدیت مورد بررسی واقع شود، همچنین پشتیبانی و حمایت از خودمدیریتی و همکاری با آن مورد تاکید قرار گرفت و از نمایندگان کشورهای اروپایی خواسته شد که جامعه بین المللی لازم است با روحی مسئولانه و مناسب نسبت به این مسئله برخورد کند.

رهبری خودمدیریتی به رغم حملات، تلاشهای خود را ادامه می‌دهد

هیات اعزامی در این دیدار تاکید نمود که خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در راستای خدمت به خلق منطقه تلاشهای خود را ادامه می‌دهد. همچنین در رابطه با فشارها و تضییقات اقتصادی خودمدیریتی به رغم فشارها و حملات نظامی-سیاسی نیر بحث و گفتگو به عمل آمد و هیات اعزامی تاکید نمود که به رغم تمامی فشارها آنها تلاشهای خود را ادامه می‌دهند.

در این نشست شرکت کنندگان کشورهای اروپایی اظهار داشتند که لازم است جهان تلاشهای جدی خودمدیریتی را مشاهده نماید. در همین راستا نمایندگان کشورهای اروپایی شرکت کننده در این نشست بر حمایت از خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در تمامی سطوح تاکید کردند.

امادگی خودمدیریتی در تمامی ابعاد آن برای مذاکره در رابطه با وضعیت سوریه

هیات اعزامی خودمدیریتی در این نشست تایید کرد که در نظر و عمل، انها بر مبنای اصول اخلاقی سیاست، از طریق مذاکره با تمامی گروه‌هایی که حسن همجواری را رعایت کنند، در تمامی سطوح در رابطه با موضوع سوریه آماده مذاکره هستند. همچنین آماده هستند که با تمامی نیروهای و دولت‌های مرتبط با موضوع سوریه ارتباط برقرار کرده و مسئله سوریه نیازمند دستیابی به یک راه حل سیاسی است.

لزوم شرکت خودمدیریتی در مذاکرات بین‌المللی مربوط به سوریه

شرکت کنندگان با توجه به گفتگوهای بین‌المللی و منطقه‌ای در رابطه با حل بحران سوریه، بر لزوم مشارکت خودمدیریتی به شیوه‌ای فعالانه در مذاکرات بین المللی ژنو و دیگر نشست‌های مرتبط بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴، در چارچوب اتحاد سوریه غیر متمرکز و دمکراتیکی که تمامی عناصر تشکیل دهنده سوریه را در خود جای داده و حقوق آنها را حفاظت نماید تاکید نمودند. همچنین نمایندگان دولتهای اروپایی شرکت کننده در نشست تایید نمودند که تصمیمات مناسبی را در مراکز تصمیم گیری خود به منظور حضور فعال خودمدیریتی در نشست‌های بین المللی اتخاذ کرده و اظهار داشتند که شمال-شرق سوریه اکنون نمونه‌ای برای راه حل بدون اختلافات می‌باشد. تمامی طرفین شرکت کننده در این نشست بر اهمیت گفتگوها تاکید کرده و اعلام نمودند که در این باره تصمیمات جدی در رابطه با مسائل سرنوشت ساز گرفته می‌شود. همچنین براین نکته نیز تایید شد که باید این نشستها و گفتگوهای جدی و فعال با دستیابی به نتیجه ادامه داشته باشند.