اعلام منع رفت و آمد در شمال و شرق سوریه

از ساعت ۶ بامداد امروز (دوشنبه ٢٣ مارس/ ۴ فروردین) برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا منع عبور و مرور در شمال و شرق سوریه اعلام شد.

خودمدیریتی دمکراتیک روز پنج‌شنبه (١٩ مارس) در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که به منظور جلوگیری از شیوع کرونا از روز دوشنبه ٢٣ مارس منع عبور و مرور را در تمامی مناطق و شهرهای شمال و شرق سوریه به اجرا می‌گذارد. از ساعت ۶ بامداد امروز تصمیم خودمدیریتی دمکراتیک اجرایی شد.

اداره خودمدیریتی دمکراتیک تدابیر بیشتری را در خصوص محافظت از شهروندان به عمل آورده است. گزارش‌ها از تمامی مناطق شمال و شرق سوریه حاکی از استقبال ساکنان از تصمیم اداره خودمدیریتی است.  

اداره خودمدیریتی در اطلاعیه روز ١٩ مارس اعلام کرده بود که ممنوعیت ذکر شده شامل هیچ کدام از بیمارستان‌‌ها، مراکز پزشکی عمومی و تخصصی، سازمان‌های بین‌المللی، صلیب سرخ، هلال احمر، داروخانه‌ها، کمیته‌های نظافت، کارگران شهرداری، نانوایی‌ها، مغازه‌های مواد غذایی، خودروهای انتقال مواد غذایی و شیر خشک کودکان، تانکرهای مواد سوختی نخواهد بود. همچنین اداره خودمدیریتی نیروهای امنیت داخلی (آسایش) را در شهرها مستقر کرده‌اند.