اعلام هویت ١١ شهید مقاومت شرف

ق.س.د در بیانیه‌ای مشخصات ١١ مبارز را که در جریان مقاومت شرف به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک مشخصات ١١ مبارز خود را که در مقاومت شرف برعلیه رژیم اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته‌اش به شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

در بیانیه ق.س.د آمده است:"مبارزان ما در مقابل حملات به شمال و شرق سوریه قهرمانانه مقاومت کردند و در این مقاومت ١١ مبارزمان به شهادت رسیدند."

بیانیه می‌افزاید:"در حضور شهیدان سوگند یاد می‌کنیم که تا پایان دادن به لوث گروهک‌های تبهکار در سرزمینمان به مبارزه ادامه دهیم."

مشخصات رفقای شهید به این شرح است؛

   نام و نام خانوادگی: ایمام حسین

   کد سازمانی: آزاد روحا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: حلیمه - حسین

  تاریخ و محل شهادت: ١٧ اکتبر ٢٠١٩ / سریکانی


   نام و نام خانوادگی: عمر النایف

   کد سازمانی: آرتشا کوردستان

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: ایمان- شریف

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ گری سپی


   نام و نام خانوادگی: جیهان عبدالرحمن

   کد سازمانی: آریان منبج

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فیروز - عبدالرحمن

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: ظاهر ایب

   کد سازمانی: باهوز عفرین

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: ملسان - حسین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٣ اکتبر ٢٠١٩/ گری سپی


   نام و نام خانوادگی: حاتم السلاج

   کد سازمانی: بحری رقا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نور – ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ اکتبر ٢٠١٩/ گری سپی


   نام و نام خانوادگی: محمد یوسف

   کد سازمانی: خبات کازار

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نورسل- محمود

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ گری سپی


   نام و نام خانوادگی: نژبیر طاهر

   کد سازمانی: شاهو لشکر

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: عالیه - طاهر

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: عبدالستار مکائیل

   کد سازمانی: شورش کفَر

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: کامله - مکائیل

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩ / گری سپی


   نام و نام خانوادگی: حسین عبدالله

   کد سازمانی: عزیز عرب

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: جلیلا - علی

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی


   نام و نام خانوادگی: فاروق محمد

   کد سازمانی: یحیی چیا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: أمل - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ اکتبر ٢٠١٩/ گری سپی


   نام و نام خانوادگی: یوسف فصیح

   کد سازمانی: یوسف خنس

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: خدیجه - فصیح

  تاریخ و محل شهادت: ٢٧ اکتبر ٢٠١٩/ سریکانی.