اعلام هویت ٩ شهید مقاومت شرف

هویت ٩ مبارز ق.س.د که در طی مقاومت شرف در برابر رژیم تبهکار ترکیه به شهادت رسیده بودند منتشر شد

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای سوریه دمکراتیک در بیانیه‌ای مشخصات ٩ مبارز را که در مقاومت علیه حملات رژیم تبهکار ترکیه و تروریست‌‌های آن به شمال و شرق سوریه به شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:

"رژیم اشغالگر ترک و تبهکارانش به رغم توافق آتش‌بس به حملات خویش علیه شمال و شرق سوریه ادامه می‌دهند و توافقات و قوانین را نقض می‌نمایند.

نیروهایمان در چهارچوب دفاع مشروع علیه حملات ایستادگی نموده و دهها تبهکار را از پای درآورده‌اند و ابزارالات جنگی آنان را منهدم کردند. در این مقاومت تعدادی از رفقا به درجه رفیع شهادت و شرف رسیدند.

ما به عنوان نیروهای سوریه دمکراتیک با شهیدانمان، خانواده‌های آنان و خلقمان پیمان می‌بندیم که تا پیروزی و نابودی اشغالگران از خاک و خلقمان دفاع کنیم."

شناسنامه شهدا به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم عباد

   کد سازمانی: علوی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: نجود- ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: ۵ نوامبر ٢٠١٩/ شرکراک


   نام و نام خانوادگی: علی حیسن

   کد سازمانی: کریبوز رقا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: سکینه - عبدالطیف

  تاریخ و محل شهادت: ۵ نوامبر ٢٠١٩/ عین‌ عیسی


   نام و نام خانوادگی: ماجد موسی

   کد سازمانی: دمهات روژاوا

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زلیخا - عزالدین

  تاریخ و محل شهادت: ۵ نوامبر ٢٠١٩/ عین عیسی


   نام و نام خانوادگی:  مصطفی علوش

   کد سازمانی: نبال کوبانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: کلی جمعه- حسین

  تاریخ و محل شهادت: ۵ نوامبر ٢٠١٩/ عین عیسی


   نام و نام خانوادگی: ولید عثمان مصطفی

   کد سازمانی: شورش عیدانیه

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: زین - عثمان

  تاریخ و محل شهادت: ١١ اکتبر ٢٠١٩/ گریپسی


   نام و نام خانوادگی: عواد غانم البطاش

   کد سازمانی: مظلوم الدیری

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: دولت - غانم

  تاریخ و محل شهادت: ۵ نوامبر ٢٠١٩/ شرکراک


   نام و نام خانوادگی: ولید محمد

   کد سازمانی: ولید کزعلی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - عمر

  تاریخ و محل شهادت: ۵ نوامبر ٢٠١٩/ عین‌ عیسی


   نام و نام خانوادگی: حسین حمدان السعید

   کد سازمانی: گوران کوبانی

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: خاتون - حمدان

  تاریخ و محل شهادت: ۵ نوامبر ٢٠١٩/ عین‌ عیسی


   نام و نام خانوادگی: حمود العبد

   کد سازمانی: خطاب

   محل و سال تولد: -

   نام مادر – نام پدر: فوزه- جاسم

  تاریخ و محل شهادت: ۵ نوامبر ٢٠١٩/ شرکراک