افزایش تحرکات ترکیه در مرز گره‌سپی

ارتش اشغالگر ترکیه تحرکات نظامی خود را در مرز گره سپی افزایش داده است.

   تحرکات نظامی ارتش اشغالگر ترکیه در مرز گره‌سپی افزایش یافته است. ارتش ترکیه مقادیر بسیاری سلاح را به مناطق مرزی فرستاده و به حفر خندق در این مناطق پرداخته است.

  اعلام شده است، تحرکات ارتش ترکیه در ساعات شب افزایش می‌یابند. همچنین پهباد‌های تجسسی ترکیه بر فراز مناطق شرقی و غربی گره‌سپی به پرواز در آمده‌اند.