رسوایی تازه‌ رسانه‌های دیکتاتور ترکیه؛ بازداشت‌شدگانی که مبارز ی.پ.گ "نبودند"

​​​​​​​خبرگزاری هاوار اسامی شهروندانی را که رسانه‌های وابسته به رژیم فاشیست ترک آنان را به عنوان "مبارز ی.پ.گ" معرفی کرده و ارتش غاصب ترکیه آنان را بازداشت کرده بود منتشر کرده است

خبرگزاری هاوار اسامی شهروندانی را که رسانه‌های وابسته به رژیم فاشیست ترک آنان را به عنوان "مبارز ی.پ.گ" معرفی کرده و ارتش غاصب ترکیه آنان را بازداشت کرده بود منتشر کرده است

 

رژیم ترک اوایل سپتامبر در رسانه‌های خود طی خبری مدعی شدند که ٩ مبارز ی.پ.گ را به اسارت گرفته‌اند. فرماندهی ی.پ.گ متعاقبا طی بیانیه‌ای کذب بودن ادعای رسانه‌های رژیم فاشیستی را اعلام کرد و با تأکید بر اینکه بازداشت شدگان ساکنان عادی منطقه و غیرنظامی هستند آنرا تداوم جنگ روانی از سوی مراکز ویژه خواند. اکنون آشكار شده که افراد بازداشت نه عضو ی.پ.گ که جوانان کشاورز روستای عومرا در بخش مباتای عفرین اشغالی بوده‌اند.

 

رسانه‌های ترک پیاپی با هدف انحراف افکار عمومی خبر مذکور را به عنوان خبر فوری بازتاب دادند. آنان حتی سر بازداشت‌شدگان را با گونی‌های سیاه پوشاندند و آنها را مبارزان ی.پ.گ خواندند.

 

اسامی بازداشت شدگان غیرنظامی که رسانه ترک آنانرا تحت عنوان "مبارز ی.پ.گ" بازداشت کردند:

فیراز فایق کلکاوی، حمودی خلوسی جعفر، ایبیش محمد محو، مسعود مجید کلکاوی، جنگیز مصطفی نعسان، احمد محمد ایبیش، رشید صبری محو، ادریس مصطفی نعسان و حسین احمد کلکاوی.