الیزابت گوریه: آ.ک.پ در صدد انجام قتل عامی دیگر است

​​​​​​​الیزابت گوریه اعلام کرد: آ.ک.پ ادامه‌ی گروه اتحاد و ترقی است. آ.ک.پ قصد دارد قتل عام جدیدی انجام داده و شمال سوریه را اشغال کند

الیزابت گوریه جانشین رئیس مشترک انجمن رهبری خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات اعلام کرد، از ابتدای جنگ و بحرانها، که مدت ٨ سال است ادامه دارد، آنها در میان خلقهای سوریه در حال کار و تلاش هستند.

 

وی گفت: ما خودمدیریتی دمکراتیک را بنیاد نهادیم. در خودمدیریتی حقوق دینی، ملی و خودمدیریتی همه‌ی خلقها و جوامع رعایت شده است. هنگامی که در ابتدای سال ۲۰۱۴ خودمدیریتی دمکراتیک تاسیس شد، ما برابری، برادی خلقها و عدالت را اساس قرار دادیم.

برای سوریه‌ی نوین و دمکراتیک هزینه‌های گزافی متحمل شده‌ایم

الیزابت گوریه همچنین گفت: ما به دلیل مبارزات قهرمانانه‌ی مبارزانی که شمال سوریه را با دادن بهای سنگین و مبارزاتی عظیم حفظ کردند هم اکنون سرپا هستیم. به دلیل این مبارزات بی‌نظیر ما توانستیم خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه را تاسیس کنیم. این خودمدیریتی نه برای تجزیه‌ی سوریه بلکه برای برای بنیاد نهادن سوریه‌ای نو و دمکراتیک است. تا خلقهای شمال سوریه دارای اراده باشند و در قانون اساسی جدید سوریه به این اراده احترام گذاشته شود.

 

گوریه در ادامه‌ی سخنانش گفت: پروژه‌ی دمکراتیک ما سبب خشم دولت ترکیه شده است زیرا این دولت تفکر و روش دمکراتیک ندارد از پروژه‌ی دمکراتیک بیزار است.

 

ترکیه خواهان کشتار جمعی دیگری است

الیزابت گوریه اعلام کرد: آ.ک.پ ادامه ی حزب اتحاد و ترقی است. همان طور که اتحاد و ترقی سریانی‌ها و ارمنی‌ها را قتل عام کردند، به همان شیوه آ.ک.پ هم می‌خواهد سیفوی(قتل عام سریانیهاseyfo) دیگری به راه بیندازد. در عفرین، باب و جرابلس قتل‌عام به راه انداخت و خلق را مجبور به ترک خانه و سرزمین خود کرد. اردوغان می‌خواهد بوسیله‌ی جنگی بزرگ در منطقه عرب‌ها، کردها، سریانی‌ها، ترکمن‌ها، ارمنی‌ها و چرکس‌ها را قتل‌عام کند و شمال سوریه را پاکسازی کند.

 

اردوغان به پروژه ما حمله‌ور شده است

گوریه به پروژه‌ی خودمدیریتی دمکراتیک اشاره کرد و گفت: پروژه ی ما دارای نیرویی است که می‌تواند ترور در منطقه را از بین ببرد. نیروهایمان هم اکنون بر ضد داعش در دو جبهه در حال جنگند. همزمان اردوغان به نیروهای ما حمله می‌کند. آنها به کوبانی، سریکانی و گری سپی حمله کردند. می‌خواهد تفکر تکپرستی( یک ملت، یک زبان، یک دین، یک دولت، یک پرچم و یک مرد) را بر خاک ما نیز تحمیل کند. به همین دلیل به کمک داعش می‌پردازد.

 

میهن و خلق ما لایق چاره‌یابی‌اند

الیزابت گوریه همچنین گفت: برای آنکه جنگ و کشتار در سراسر سوریه به پایان برسد و بحرانها حل شوند، باید سازمان ملل دخالت کند. خلق‌های سوریه رنجهای بسیاری متحمل شده‌اند. ما می‌خواهیم سوریه‌ای دمکراتیک تاسیس کنیم، چون سرزمینمان، خلقمان و خاکمان لایف زندگی دمکراتیک و آزاد است. سرزمین سوریه در طول تاریخ مهد تمدن و علم بوده است. انسان در این سرزمین نوشتن را آغاز کرد.

 

الیزابت گوریه کیست؟

الیزابت گوریه از سریانی‌ها روژاوا است. او متاهل و دارای ۳ فرزند است. وی ۲٨ سال معلم بوده است. برای حفظ زبان سریانی کارهای مهمی انجام داده است. سخنگوی جامعه‌ی سوریه بوده است.

 

وی از سال ۲۰۰۵ در کارهای دیپلماسی خلق فعال است. در سال ۲۰۱۴ در تاسیس خودمدیریتی دمکراتیک روژاوا سهیم بوده است.

 

وی همزمان به کارهایش برای حفظ زبان مادریش یعنی سریانی ادامه می‌دهد. گوریه همچنین جانشین رئیس مشترک انجمن رهبری خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه می‌باشد.