انفجار در طبقا

در زمان عبور اتوبوس مسافران در طبقا انفجاری رویداد. در نتیجه‌ی این انفجار ۲ شهروند زخمی شدند.

  در زمان عبور اتوبوس مسافران در میدان عهدان در طبقا بمبی منفجر شد. در نتیجەی این انفجار ۲ غیرنظامی زخمی شده و زیان مادی به مناطق اطراف وارد شد.

  افراد زخمی به بیمارستان منتقل شدند. نیروهای امنیتی به منطقه رفته و با اتخاذ تدابیر امنیتی لازم تحقیقات خویش را آغاز کردند.