انفجار در منبج

در نتیجه‌ی انفجار تله انفجاری در منبج یک تن از اعضای نیروهای امنیت داخلی زخمی شد.

  شب گذشته تله انفجاری که در نزدیکی راه دِرو کار گذاشته شده بود منفجر شد.

  اعلام شده است، در نتیجه‌ی این انفجار یک تن از اعضای نیروهای امنیت داخلی زخمی شده است. تحقیقات درباره‌ی این انفجار آغاز شده است.