انفجار مهیب در ساکاریا-ی ترکیه؛ دست کم ۳ ژاندارم به هلاکت رسیدند

در منطقه‌ی سایکاریا یک خودروی باری حامل فشفشه، منفجر شد و دست کم ۳ ژاندارم کشته و ۶ تن زخمی شدند.

در منطقه‌ی تاشگسگی در استان سایکاییای ترکیه یک خودروی باری حامل فشفشه و وسایل آتش بازی، منفجر شد.

دولت ترکیه در این رابطه اعلام کرد، ۳ تن از نیروهای ژاندارمری کشته و ۶ تن زخمی شدند که ۵ تن از آنها نیز ژاندارم بوده‌اند.

بر اساس اطلاعات اولیه افرادی که در این انفجار کشته شده‌اند جزء نیروهای امنیتی و تیم خنثی سازی بمب بوده‌اند.

ادعا می‌شود انفجار در یک خودروی باری حامل فشفشه که وسایل کارگاه فشفشه سازی منطقه‌ی هندک سایکاریا را حمل می‌کرد، رخ داده است.

۶ روز پیش ۷ تن دیگر در سایکاریا در یک انفجار دیگر کشته شده بودند.

در منطقه ی هندک در استان سایکاریای ترکیه در نتیجه‌ی یک انفجار در ٣ ژوئیه در یک کارگاه تولید کننده‌ی وسایل آتش بازی ۷ تن کشته شده و بیشتر از ۱۰۰ تن زخمی شدند.

ابتکار عمل فرزندان آتش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند.