انقلاب روژاوا با فلسفه اوجالان به ثمر نشست

احمد شیخموس سال ١٩٩۴برای اولین بار به دیدار رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان رفت. او می‌گوید:"انقلاب روژاوا که در هشتمین سال حیات خود می‌باشد با آرا و فلسفه‌ی اوجالان به ثمر نشست."

  عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد در مقطعی طولانی که در روژاوا بود تأثیر شگرفی بر خلق این بخش از کردستان گذاشته است. احمد شیخموس سال ١٩٩۴ از عاموده به دمشق می‌رود تا با اوجالان دیدار کند. شیخموس در گفتوگو با خبرگزاری فرات از ملاقات با عبدالله اوجالان سخن گفت. او از ایجاد سازماندهی اجتماعی قبل از ملاقات با اوجالان خبر داده و افزود:"پیشتر در فعالیت سازماندهی جای گرفته بودم، اکنون رییس مشترک حزب اتحاد دمکراتیک شهرک توپز منطقه عاموده هستم."

  سال ١٩٩٢ در آغاز فعالیت رفقا از من خواستند تا از هر روستا یک نفر را به عرصه‌ی رهبری در دمشق بفرستم. اینچنین از هر روستا یک نفر را به دمشق روانه کردیم. سال ١٩٩۴ نوبت به من رسید و به ملاقات رهبری رفتم. دیدار با رهبری، گفتوگو با ایشان برای من مثل یک خواب بود. ما گروهی ۴٠ نفره از روژاوا به سوی دمشق به راه افتادیم. سپس به دو گروه تقسیم شدیم. به یکی از خانه‌‌های که رفقا در آن ساکن بودند رفتم. وقت صبحانه بود رهبر آپو وارد شدند و به ما سلام داد. رهبری ارزش ویژه‌ای برای زمان قائل بود.

زن‌ها کجایند؟

  شیخموس می‌گوید به گفتوگو در مورد وضعیت کردستان و تحولات آتی با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان پرداخته‌اند. وی افزود:"یکی از رفقا گفت، کردستان چه زمانی تأسیس می‌شود؟ رهبری هم گفت، تا وقتی متحد نشویم این آرزو محقق نمی‌شود. اگر شما به عنوان خلق متحد گردید گام بزرگی برداشته خواهد شد. به ما نگاه کرد و گفت، در گروه شما زنی وجود ندارد؟ شما زن به همراه نداشتید؟ خودتان را دمکرات می‌دانید، به خودتان لقب مدیر می‌دهید اما هنوز رفقای زن را نیاورده‌اید."

  به این دلیل در مورد مسئله زنان به تفصیل سخن گفت:"آنکه در تاریخ مورد ستم مضاعف قرار گرفته، دسترنجش را غصب کرده‌اند اما بازهم تاریخ ساز بوده و به آموزش کودکان پرداخته و انسانیت را به پیش برده است. ما باید به پیشرفت زنان بپردازیم. لازم است زنان را تنها نگذارید. شما یکبار چنین اشتباهی کردید امیدوارم دوباره نگردد."

آنچه می‌دانست برای خدمت خلق به کار می‌گرفت

  شیخموس گفت:"اوجالان در مورد احزاب سابق اندیشه‌های خود را بیان کرده است، من گفتم، رهبرم، مابین پ.د.ک و ی.ن.ک درگیری نظامی است و این جنگ چه فایده‌ای برای کردها دارد؟ وی هم به تفصیل در مورد اینکه دشمن چگونه ما را به جنگ هم وامی‌دارد و میان ما نفاق می‌پراکند سخن گفت. سپس افزود، اگر متحد شویم دشمن در برابرمان تضعیف می‌شود. در آن برهه هم تلاش می‌کرد با مشارکت هر چهاربخش کردستان اتحاد ملی را به نتیجه برساند. گفت؛ دشمنان در جنگ داخلی کردها نقش بسزایی دارند.

  رهبری گفت، وضعیت کنونی احزاب کرد همچون کودکانی است که می‌خواهند به جایی تکیه کنند. اگر تنها باشند به زمین می‌خورند. اما کودک زمانی که یاد گرفت چگونه روی پاهای خود تکیه کند حتی اگر به او ضربه هم وارد شود بازهم روی پا خواهد ایستاد. وضعیت حزب‌ها را اینگونه وصف کرده بود. مثل جنگ بارزانی‌ها با صدام، به محض اینکه رژیم شاه ایران حمایت از انقلاب بارزانی‌ها را متوقف کرد در کمتر از ٢۴ ساعت انقلاب فروپاشید. بسیاری اعلام کردند که نباید به چنین سرنوشتی دچار می‌شدند و دست به خودکشی زدند.

رهبر آپو می‌گفت هر کدام از شما همچون یک رهبر فکر و فسلفه خود را با جامعه تقسیم کند. با استفاده از کتاب و کاست صوتی همیشه دیدگاهایش را با ما به اشتراک می‌گذاشت. می‌خواست همه خلق آگاه باشند و پیشرفت نمایند. دیگر رهبران رهبری را در شخص خود محدود کردند و به دانایی خلق اهمیتی ندادند.

راه واقعی در امرالی است

  شیخموس افزود، رهبر آپو درمان دردهای صدها ساله ماست، و افزود:"رهبر آپو در این مورد همیشه راه حلی را پیش می‌کشید. دشمنان خیال می‌کردند با اسارت رهبر آپو همچون قاضی محمد، سید رضا و شیخ سعید می‌توانند نقش ایشان را تضعیف و به انقلاب پایان دهند. اما رهبری در این باره برنامه‌های درازمدتی را طرح کرده بود و همیشه یادآور می‌شد که لازم است شما باید دانا باشید و پیشرفت نمایید. پیمانمان را تجدید کرده و می‌گوییم، در راه رهبر آپو گام برمی‌داریم و در این راه برای هرگونه فداکاری آماده‌ایم.

  زبان از گفتن ویژگی‌های رهبری ناتوان است. رهبر آپو همچون اقیانوس است، انقلاب روژاوا که امروز در هشتمین سال حیات خویش است ثمره اندیشه‌ها و فلسفه رهبریست. ما آنچنان که ایشان خواسته بود توان درک نداشتم، اما با اینهمه انقلاب به ثمر نشست و به امروز رسید. آزادی رهبری به معنی پایان دادن به ظلم و ستم در خاورمیانه است. راه حل واقعی در امرالی است و کسی در جایی دیگر در پی حل نباشد. ما همچون گذشته در کنار رهبر آپو قرار داریم، ایشان حق زیادی بر ما دارند."