اهالی مخمور تنها نیستند

اعضای کومین محله هلالیه قامشلو به تحریم کمپ پناهجویان مخمور اعتراض کرده و اعلام کردند، اهالی مخمور تنها نیستند.

  اعضای کومین محله‌ی هلالیه در قامشلو اعلام کردند، همراه با اهالی مخمور خواهند بود و به محاصره‌ی دو‌ماهه‌ی این کمپ اشاره کردند.

  صالحه کَلَش عضو کومین محله‌ی هلالیه و کنگره‌ی ستار اعلام کرد، "تحریم را محکوم می‌کنیم. می‌دانیم که زنان متحمل بیشترین فشار و ستم می‌شوند. بسیاری از زنان خواهان معالجه بودند، اما در نتیجه‌ی ممانعت از رفتن آن‌ها و نرسیدن به بیمارستان طفلشان را از دست دادند. به ویژه زنان در جنوب کردستان بایستی در برابر این مسئله سکوت نکنند. بایستی همراه با کسانی باشیم که در وضعیتی سخت قرار دارند."

  نظام‌الدین نوری حسین عضو کومین هلالیه و از اعضای پ.ی.د خاطر نشان ساخت، دولت ترکیه اهالی مخمور را تهدید کرده و به آن‌ها حمله می‌کند و افزود، " علیه خلق محمور تحریم‌ وجود دارد. در چنین وضعیتی قرار دارند که قادر نیستند به بیمارستان بروند. کسانیکه از حملات دولت ترکیه حمایت می‌کنند، کسانی هستند که تحریم این کمپ را مشروع می‌بینند."