اولین سالروز آزادی طبقا گرامی داشته شد

با شرکت ساکنان طبقا اولین سالروز آزادی این شهر از چنگال تبهکاران داعش گرامی داشته شد. آواره‌های ساکن در طبقا با شرکت در این مراسم ابراز خوشحالی کردند.

با شرکت ساکنان طبقا اولین سالروز آزادی این شهر از چنگال تبهکاران داعش گرامی داشته شد. آواره‌های ساکن در طبقا با شرکت در این مراسم ابراز خوشحالی کردند.

 

شهر طبقا در شمال سوریه یکسال پیش در چنین روزی از چنگال ستمگران و تبهکاران وابسته به ترکیه پاکسازی شد. ساکنان پس از آزادی شهر و پاکسازی از میادین مین به خانه‌های خود بازگشتند. همراه با ساکنان آواره‌های بسیاری هم در این شهر اسکان داده شدند و اکنون هزاران نفر آواره جنگ داخلی سوریه و جنایت‌های گروههای وابسته به آنکارا و مسکو در این شهر ساکن شدند. آوارگانی که از مناطق حما، حمص، ادلب و حلب مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.

 

محمد الخالد از آوارگان شهر حما در مراسم سالروز آزادسازی طبقا شرکت کرد. او یکسال است که در طبقا زندگی می‌کند. از وی پرسیدیم در طبقا چکار می‌کند؟ گفت: "برای نجات فرزندانم به اینجا آمدم. دلایل دیگری هم دارم. در شهر من نە کار نه امنیت و نه آرامشی وجود دارد. بجز جنگ و ویرانی چیزی برایمان نگذاشتند. به همین دلیل از آشنایان شنیدم که طبقا از هر جای دیگر امن‌تر است. دست خانواده را گرفتیم و به اینجا آمدیم."

 

در استادیومی که جشن سالروز آزادی طبقا برگزار می‌شد آواره‌های دیگری هم شرکت کرده‌اند. برخی می‌گویند که "کوچ و آوارگی طاقت‌فرساست و با آزادی مناطقمان به خانه‌‌های خود برمی‌گردیم. با اینکه در طبقا امنیت داریم اما بازهم ما اینجا آواره‌ایم."

 

شهر طبقا در ۵۵ کیلومتری شمال غربی رقا واقع شده است. این شهر در کناره‌های رودخانه فرات و در جنب سد فرات احداث شده است. محل احداث شهر در منطقه‌ای استراتژیک است. این سد برق بخش وسیعی از سوریه را تأمین می‌کند. با وجود اینکه اجنبی‌های داعش وابسته به اردوغان به این سد حمله کرده و تأسیسات تولید برق را از کار انداختند اما با همت ساکنان منطقه و نیروهای سوریه دمکراتیک فعالیت تولید برق نیروگاه سد طبقا از سر گرفته شده و برق بخشی از شمال سوریه و دیگر مناطق را تأمین می‌کند.