بالغ بر یکصد غیرنظامی توسط نیروهای ق.س.د در هجین نجات یافتند

​​​​​​​مبارزان ق.س.د روز جمعه در عملیاتی ویژه بالغ بر یکصد غیرنظامی را در شهرک هجین از چنگال تبهکاران داعش نجات دادند

عملیات نیروهای سوریه دمکراتیک- ق.س.د علیه تبهکاران داعشی محصور در منطقه هجین استان دیرالزور همچنان ادامه دارد. از صبح امروز نیروهای ق.س.د بیش از صد نفر از غیرنظامیان منطقه را از چنگال تبهکاران داعش در عملیات‌های ویژه‌ای نجات داده‌اند.

 

غیرنظامیان نجات یافته به مناطق امن منتقل شده‌ و اسکان داده شدند.

ق.س.د از ١٠ سپتامبر/  ١٩ شهریور سال جاری عملیات آزادسازی شهرک هجین در شمال شرقی رود فرات را از چنگال تبهکاران داعش آغاز کرده است.