"با مبارزات خویش لایق شهدا و خلق خویش گردیم"

شاگردان آکادمی شهید رزگار وان در طی مراسمی دوره‌ی آموزشی خود را به نام شهید عگید جودی به پایان رساندند.

  نویسنده روناک مراد به مناسبت پایان یافتن دوره‌ی آموزشی شهید عگید جودی در سالروز عملیات فدایی زیلان( زینب کناجی) سخن گفت.

  وی درباره‌ی اهمیت و معنای آکادمی و شخصیت زیلان اعلام کرد، " این روز برای تمامی زنان کرد روزی مقدس است. امروز دو مناسبت را جشن می‌گیریم. از سویی دوره‌ی آموزشی رفقایی که جسمشان را فدای این میهن کرده‌اند پایان یافت و از سوی دیگر سالروز رفقیست که جان خویش را برای این میهن شرحه‌ شرحه نمود تا که مبارزات آزادی کردستان و بشریت پیروز گردد. این دو مناسبت را به تمامی رفقا تبریک می‌گوییم. ۲۴ سال است که رفیق زیلان با عملیات تمام و کمال خویش در میان خلق کرد و رفقایش گرامی داشته می‌شود و این روز را با روحیه و هیجانی بزرگ جشن می‌گیرند. "

  وی در ادامه سخنان خویش اظهار داشت، " رهبر عبدالله اوجالان این عملیات را عملیاتی فکری و فلسفی عنوان کرد. رفیق زیلان با اندیشه‌ای ژرف تصمیم به انجام چنین عملیاتی بزرگ می‌گیرد. در آن زمان با عملیات خویش با هدف پوچ ساختن توطئه‌ی دشمن علیه رهبر آپو، خلق کرد و جنبش آزادی، ترسی بزرگ را در دشمنان ایجاد کرد."

  وی در پایان سخنان خویش اعلام کرد، " با قدرتمندتر نمودن فعالیت‌هایمان روزی آزادی رهبرمان را تضمین خواهیم کرد.  ما چه حقی داریم؟ حق ما میهنی آزاد است که با مبارزات و زحمات خویش به آزادی دست خواهیم یافت."

  همچنین شاگردان این آکادمی اعلام کردند، " به رهبر آپو درود می‌فرستیم. برای آزادی رهبر آپو تا آخرین قطره‌ی خون خویش مبارزه خواهیم کرد. در شخص رفیق زیلان تمامی شهدا را گرامی می‌داریم و در سالروز شهادت رفیق زیلان بار دیگر پیمان می‌بندیم که لایق آفریننده‌ی زندگی آزاد زیلان خواهیم بود. بسیار خوشحال هستیم که در سالروز عملیات شهید زیلان دوره‌ی آموزشی خود را به پایان رساندیم. در پایان برای تمامی رفقا آرزوی موفقیت داریم. "